december

17 dec Behoud Jeugd- en AOW-tegoed

november

12 nov 135 Miljoen en geen cent meer!
12 nov Een pauzeknop invoeren voor mensen met schulden
12 nov Duurzaam beschermd
12 nov Herijk het masterplan Ouder & Wijzer
12 nov Sportende ouderen in beeld
12 nov Vertel het elkaar!
12 nov Vouchers voor Rotterdammers
12 nov Betaalbaar wonen voor ouderen
12 nov Mantelzorgers goed geteld
12 nov Woonvisie 2030 wonen voor Ouderen
12 nov Een weerstandsvermogen van 1,0 is geen nepnieuws!
12 nov Aanpak ondervoeding bij ouderen
12 nov Wifi is noodzakelijke zorg
12 nov Weerloos op whatsapp
12 nov Ringleiding in alle publieke ruimtes

Juli

14 jul Rust Roest
14 jul Sterker door Voorzorg
14 jul Toekomstbestendige GGD voor infectieziekten
14 jul Bestrijd eenzaamheid elektronisch
14 jul Eenzaamheid, geen verloren strijd.
14 jul Krijgen we het Rotterdam van 1 januari 2020 ooit nog terug?
14 jul Ruimte voor Scootmobielen
14 jul Onder bestede gelden beschikbaar houden voor projecten/activiteiten!
14 jul Bestemde armoedegelden beschikbaar houden voor armoedebeleid!
14 jul Een huis is je thuis
2 jul Van Verheerlijking naar Verrijking
2 jul Corona en de Luchtvaartnota 2020-2050
2 jul Geef Zelfregiehuis een kans!

juni

18 jun Herstructurering NPRZ!

maart

12 mrt Een prijsvraag voor gemeentelijke grond
12 mrt Een prijsvraag voor gemeentelijk vastgoed
12 mrt Van jong tot oud, van arm tot rijk, collectieve samenwerking is goed!
12 mrt Amendement:De integrale afweging gebeurt in de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan

januari

30 jan Participatieproces en draagvlakonderzoek over wenselijkheid van een ‘Unsolicited Proposal’
30 jan Prestatieafspraken met Vestia van de baan!
30 jan Opschorten sluiting en ontmanteling Tweebosbuurt
30 jan Ouderenmishandeling is de schandvlek van de Rotterdamse samenleving

december

12 dec Eengezinswoningen in ‘Parlando’ geen onderdeel van de twintig procent sociaal
12 dec Ga opnieuw onderhandelen over de sociale huurwoningen in ‘Blok S, Parkstad Zuid’
12 dec Vergeten te weten

november

7 nov Zelfredzaamheid Ouderen
7 nov Verkeersrotondes voor Ouderen
7 nov Veranker de ouderenhuisvesting
7 nov Steun de voedselbank
7 nov Risico-analyse Grote Projecten
7 nov Ouderen, zorg nu voor later
7 nov Opvang verwarde personen is cruciaal
7 nov Met terugwerkende kracht bijstand
7 nov Meer ouderen, minder zorg
7 nov Mantelzorgwaardering
7 nov Maatschappijleer
7 nov Maak arme ouderen niet nog armer
7 nov Het eigen nest vervuilt
7 nov Geen kafkaiaanse praktijken rond de mantelzorg
7 nov Geen boetes meer op gemeentelijke belastingen en vorderingen
7 nov Dak- en thuislozenopvang

Juli

4 jul Geen financiële bijdrage aan particuliere woonvoorraad

juni

13 jun Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald
13 jun Stop de sterfhuisconstructie van stadion Feijenoord NV
6 jun Actie 1: Langdurig Kwalitatief Onderzoek
6 jun Amendement: Pijler 6 ‘Werk op Maat’
6 jun Amendement: Ambitie 5 ‘Volwassenen aan de bak’

mei

16 mei Collegiaal voor Mantelzorg
16 mei Maak van de reiskosten geen schuld!
16 mei Maak van de reiskosten geen probleem!
16 mei De kracht van het besturen zit in de eenvoud
16 mei Schoenmaker blijf bij je leest

april

11 apr Schuldenvrije toekomst:Ook voor ouderen
11 apr Schulden: Voorkomen is beter dan genezen
11 apr Wie betaalt de rekening van de particuliere woningvoorraad?
11 apr Wat is participatie en samenwerking je waard?

maart

28 mrt Administratieve Jamboel
28 mrt De te leren lessen uit het Schiekadeblok
28 mrt Randvoorwaarden creeren voor normalisatie van verhoudingen
21 mrt Meer aandacht voor ouderen is goed ook goed voor jongeren
21 mrt Bindend advies van raad, gebiedscommissies, wijkcomités, wijkraden
21 mrt Verhalen, Vertellen, Verbinden
21 mrt Energietransitie voor iedereen betaalbaar 3
21 mrt Energietransitie voor iedereen betaalbaar 1
21 mrt Energietransitie voor iedereen betaalbaar 2
7 mrt Organiseer niet in je eigen organisatie!
7 mrt Gisteren geheim, maar vandaag niet meer?
7 mrt Organiseer niet het Schiekadeblok!

februari

7 feb Geheimhouding op collegedocumenten ‘Voor het blok gezet’ opheffen

januari

31 jan Betrek ouderen bij het onderwijs
31 jan Stimuleer verhuizen naar kleinere woningen
31 jan Maak groepswonen voor ouderen mogelijk
31 jan Laat ouderen zich voorbereiden op ouder worden
31 jan Laat ouderen de leidraad zijn
31 jan Grijs is Wijs
31 jan Goedkope woningen voor ouderen
31 jan Fitness voor iedereen
31 jan Fitness in de speeltuin
31 jan Fietsen met gescheiden snelheden
31 jan E-Health ook voor de minder draagkrachtigen
31 jan Verbeter de zorg voor dementerenden met een migratie achtergrond
31 jan Maak oversteken gemakkelijker
31 jan Behoud kennis en vaardigheden

december

20 dec Green Deal or No Deal
20 dec Even doorwerken
20 dec Let’s Dance
20 dec Inhoudelijk toetsingskader A-evenementen
20 dec Het Nieuwe Boijmans van Beuningen aan de Maas

november

29 nov Stoppen van slopen Tweebosbuurt
29 nov Renovatie 599 sociale huurwoningen Tweebosbuurt
29 nov Vertraging van de uitvoering RVV Tweebosbuurt
29 nov Stadsreferendum ‘wel of niet slopen Tweebosbuurt’
29 nov Sociaal plan ‘slopen, slopen, lopen’ Tweebosbuurt
29 nov Schuifruimte Tweebosbuurt
29 nov Huursubsidiegarantie Tweebosbuurt
29 nov Huurstabilisatie Tweebosbuurt
29 nov Geen sloopplan zonder onderliggend bouwplan Tweebosbuurt
29 nov Energielabel Tweebosbuurt
29 nov Daar kun je mee thuis komen
29 nov Bouw- en woontechnisch onderzoek Tweebosbuurt
29 nov Belevingsonderzoek Tweebosbuurt
29 nov Maak van de Wijkteams geen papieren tijgers
29 nov Intermediar Vestia Tweebosbuurt
29 nov Een lange termijn Agenda
29 nov Communicatieplan Tweebosbuurt
13 nov Laat de eenzamen niet in de steek
13 nov Woningbouwcoöperaties de moderne huisjesmelkers
13 nov Wie woont er in onze Nieuwbouw?
13 nov STOP met incassokosten!
13 nov Overschrijdingen inhuur, genoeg is genoeg!
13 nov Nieuw Rotterdams Armodebeleid graag voor de kerst
13 nov Mobiliteit schoon heel veilig en gezond
13 nov Minder externe inhuur en minder uitkeringen
13 nov Laat het masterplan ‘Ouderen’ niet vergrijzen
13 nov De polsstok van het weerstandsvermogen en ambities
13 nov Bouw en sloop van woningen gaat hand in hand
13 nov Basis op orde gesprek
13 nov Aanvulling voor het collegewerkprogramma 2019
13 nov € 400 mln. in transparantie uitgeven
13 nov Niet te ver lopen naar de bushalte
13 nov Pilots en experimenten voor bijstandsgerechtigden
13 nov Mijn fiets staat veilig!

oktober

18 okt Master uitvoeringsprogamma ‘Bouwen, Bouwen, Bouwen’
18 okt Rotterdampolis: Terug krijgen wat je niet gebruikt
18 okt College, help inwoners mee te ontwikkelen!

Juli

5 jul Wat als eneco niet lukt
5 jul Vrijwilligerswerk is goedkoop werk
5 jul Taalonderwijs uit het slop
5 jul Sociale huurvoorraad behouden in focuswijken
5 jul Scheefwonen
5 jul Rotterdamwet
5 jul Perpsectieffonds schulden
5 jul Ouderen horen er ook bij
5 jul Nieuw vestigingsbeleid
5 jul Niet korten op sociale basiswoningen
5 jul Niet bezuinigen op meerkosten Zorg
5 jul Milieuzone
5 jul Masterplan Ouderen
5 jul Langzaam en snel fietsverkeer
5 jul Klijnsma-gelden
5 jul Deltaplan schulden
5 jul Coalitiebegroting
5 jul Bijstand
5 jul Bijstand bureaucratie
5 jul Arbeidsbeleid voor ouderen
5 jul Algemene Rotterdamse OuderdomsWet (AORW)
5 jul Aanpak overgewicht van onze klein kinderen
5 jul Aanbestedingsbeleid Zorg
5 jul Masterplan Onderwijs ook voor Ouderen
5 jul Decentralisatie van de politie