december

15 dec MOTIE: Ik wil mijn geld terug!
15 dec MOTIE: Geluidswinst is van de mensen en niet van de luchtvaarmaatschappijen
15 dec MOTIE: geef de nacht terug aan de inwoners!
15 dec MOTIE De RTHA is een zakenluchthaven!
15 dec MOTIE: De RTHA is de meest duurzame en innovatieve luchthavenhub van de EU!
1 dec Niet de gemeente staat aan de lat voor de aanleg van walstroom!

november

10 nov MOTIE: Wat wil de Rotterdammer?
10 nov MOTIE: Wordt de Roseknoop juist gerenoveerd?
10 nov MOTIE: Wordt de Roseknoop niet te duur?
10 nov MOTIE: zoek op internet naar misstanden bij particuliere huurmarkt!
10 nov MOTIE: De mevrouw Pelgerstraat!
10 nov MOTIE: Een fluit voor wethouder Buijt!
10 nov MOTIE: Een Ziekte om niet te Vergeten!
10 nov MOTIE: Geen carte blanche voor de oplopende kosten in de zorg!
10 nov MOTIE: In Rotterdam slaapt niemand op straat!
10 nov MOTIE: Uit de lengte of de breedte!
10 nov MOTIE: Waardering voor mantelzorgers!

oktober

20 okt MOTIE: Openbaarmaking van de notulen van de bijeenkomsten van de POR en de kopgroep POR
20 okt MOTIE: Voortgangsrapportage moet kloppen
20 okt MOTIE: Bestuurlijke Overeenkomst Wijken in Balans is achterhaald
20 okt MOTIE: Opkoopbescherming in Delfshaven
20 okt MOTIE: Er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden!
20 okt MOTIE: Gemeente aan de lat voor de planning en organisatie van Trevvel!

september

29 sep MOTIE: Beperk de beperkingen van Trevvel!
29 sep MOTIE: Vervroeg de aan- of inbesteding
29 sep MOTIE Vreemd aan de Orde van de Dag: Een kerstgedachte kan hongerige magen vullen!
8 sep MOTIE: Toegankelijkheid tot stadhuis via tuinzijde!

juni

2 jun MOTIE: Het stadionplot niet 1 tot 3 jaar braak laten liggen!
2 jun MOTIE: Geen landaanwinning meer in het bestemmingsplan!
2 jun MOTIE: Een Masterplan infrastructuur op Zuid heeft topprioriteit!
2 jun MOTIE: Bouwen, bouwen bouwen van woningen op het stadionplot!
2 jun MOTIE: Als Feyenoord NEE zegt bedoelt Feyenoord ook NEE!

februari

24 feb MOTIE: In Carnisse hebben we het niet hoog in de bol
3 feb MOTIE: Stop met betutteling en stort AOW tegoed op de rekening!
3 feb MOTIE: Ouderenwoningen voor ouderen
3 feb MOTIE: Laat de voorraad sociale huurwoningen niet verder dalen!
3 feb MOTIE: Het beste voor Feyenoord en gemeente; stop Feyenoord City stadionontwikkeling!
3 feb MOTIE: Een woning voor doorstroming
3 feb Amendement ‘Een rug voor een kromme rug!’
3 feb Amendement ‘Iedereen tot 130% van het toepasselijk wettelijk sociaal minimum doet mee!’

december

16 dec Amendement: Eerste wijziging van de Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2021(9)
16 dec Amendement: Eerste wijziging van de Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2021(8)
16 dec Amendement: Eerste wijziging van de Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2021(7)
16 dec Amendement: Eerste wijziging van de Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2021(6)
16 dec Amendement: Eerste wijziging van de Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2021(5)
16 dec Amendement: Eerste wijziging van de Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2021(4)
16 dec Amendement: Eerste wijziging van de Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2021(3)
16 dec Amendement: Eerste wijziging van de Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2021(2)
16 dec Amendement: Eerste wijziging van de Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2021(1)

november

11 nov Vernieuwbouw is geen nieuwbouw
11 nov Uitgelekte BOK-bijlagen openbaar maken
11 nov Startmotor deels niet sociaal
11 nov Our Domain deels niet sociaal
11 nov Openbaarmaking van prestatiebiedingen
11 nov Martha Flora in topsegment
11 nov Hoeveel sociale woningen zijn gebouwd sinds 2018?
11 nov De bal ligt voor open doel
11 nov 630 wooneenheden Lee Towers niet sociaal
9 nov Ouderentoets voor het gemeentelijke beleid
9 nov Onderzoek naar verkeersveiligheid voor ouderen!
9 nov Onderzoek naar veilige leefomgeving voor ouderen!
9 nov Onderzoek naar seniorenwoningen!
9 nov Onderzoek naar hoe ouderen gezonder kunnen leven!
9 nov Onderzoek naar het krijgen van meer mantelzorgers!
9 nov Onderzoek naar geschikt maken van OV voor ouderen!
9 nov Onderzoek naar energietransitie en ouderen!
9 nov Onderzoek naar cultuurwensen voor ouderen!
9 nov Groen voor wandelaars, andere plekken voor festivaltijgers!

september

30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 1 FitFestivals
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 81 Een vast contactpersoon!
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 80 Deltaplan Ouderenhuisvesting!
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 79 Inzetten op zorg voor Dementie!
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 78 de ouderen van de toekomst
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 77 Stimuleren aanbod welzijnsorganisaties
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 76 Demen Talent
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 75 Belevingstuinen
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 74 Mantelfoon
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 73 Langdurige ondersteuning door vrijwilligers
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 72 proeftuin sociale benadering dementie
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 71 Website rotterdamdementie.nl
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 70 Rol stedelijke keten dementie in verspreiding dementievriendelijek aanpak
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 69 Publieksbalies trainen in dementievriendelijkheid
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 68 Dementievriendelijke wijken
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 67 Cultuursensitief werken
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 66 Ouderen Migranten met Dementie
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 65 Sociaal Vitaal in Kleur 2.0
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 64 Haveneue
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 63 Verbetering doorstroming ouderen uit het ziekenhuis
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 62 Grensvlakken zorgwetten bespreekbaar in casuistiek
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 61 Verkennen slimme communicatie professionals
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 60 Experiment Integraal budget
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 59 Regioplan Huisartsen
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 58 Ouderenhubs
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 57 Plusroutes en dementievriendelike wandelpaden
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 56 Pilot burgerhulpverlening
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 55 Pilot brandveiligheid gebouwen
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 54 Voorlichten en adviseren van ouderen over brandveiligheid
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 53 Subsidie collectieve woonaanpassingen
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 52 In gesprek met woningcorporaties over doelgroepen in seniorenflats
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 51 Professioneel ouderen ondersteunen bij activiteiten
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 50 Seniorenmakelaars
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 49 Gebruiksvriendelijkheid Woonnet Rijnmond
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 48 Bewustwording toekomstige woonwensen via communicatie
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 47 Ondersteuning Particuliere wooninitiatieven
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 46 Proeftuin met zes vernieuwende woon(zorg)concepten
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 45 Tussenvoorzieningen
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 44 Prestatieafspraken met woningcorporaties
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 43 Blijverslening
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 42 12.600 geschikte ouderenwoningen in het middensegment
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 41 woningaanpassingen in oude stadswijken
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 40 Labelen van woningen voor ouderen
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 39 8.400 sociale woningen voor ouderen bouwen
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 38 Samen eten bevorderen
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 37 Voorlichting en training over veiligheid en weerbaarheid
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 36 Cursussen organiseren zodat ouderen hun talenten kunnen ontdekken en zelf activieiten kunnen organiseren
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 35 Onderzoeken van wensen en behoeften ouderen
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 34 Aanbod culturele partners zichtbaar maken
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 33 Succesvol aanbod opnemen in digitale menukaart
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 32 Actualiseren gebiedsgidsen ‘Actief in de wijk’
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 31 Gebruik maken van interventieprofielen
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 30 Onderzoek vermindering zorgkosten door zingevingsactiviteiten
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 29 Meer zingevings- en rouwverwerkingsactiviteiten
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 28 Meldisolement
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 27 Huisbezoeken 75+
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 26 Werken vanuit presentie
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 25 Talenten ex-werknemers benutten
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 24 Structurele samenwerking tussen ouderen, vrijwilligers, organisaties en bedrijven bevorderen
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 23 Versterken digitale vaardigheden
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 22 Contact tussen generaties bevorderen
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 21 Verbreden FitFestivals en Talentenparade
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 20 E-health centraal in Netwerk Ontbijt Zorg Innovatie
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 19 Trainingen en cursussen e-health in zorginnovatielab
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 18 informatie over e-health
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 17 Overleg met zorgverzekeraars over vergoedingen ehealth
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 16 E-health agenda
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 15 Stimuleringsregeling e-health Thuis
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 14 Zorginnovatiewinkels
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 13 Comfortwoning
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 12 Valpreventieproject ‘Minder vallen door meer bewegen’
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 11 Thuis Onbezorgd Mobiel
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 10 Sluitende zorgketen ondervoeding kwetsbare ouderen
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 9 Proeftuin Gezond Gewicht
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 8 Senior Games + activiteiten met Excelsior 4All in Crooswijk
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 7 GoldenSports
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 6 Beweegaanbod Sportbedrijf voor ouderen
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 5 Gezondheidsinformatie in Sociaal Vitaal in Kleur
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 4 Informatie en advies op plekken waar ouderen vaak komen
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 3 Informatie toevoegen in gebiedsgidsen
30 sep Broze Bedoelingen: MOTIE 2 Ouderenambassadeurs

Juli

8 jul Schaakmat!
8 jul Vinger aan de pols bij killervirussen in het Erasmus MC!
8 jul Pauze vermindering sociale voorraad
8 jul Wijziging verdeling nieuwbouw
8 jul Meer aandacht voor ouderenverwaarlozing!
8 jul Ambassadeur ouderenwerkloosheid

juni

17 jun Werkbonusconstructie
17 jun Voorkom verwaarlozing

april

29 apr Mantelzorgers nu en in de toekomst
29 apr Mantelzorgers gewaardeerd
29 apr Mantelzorgers de vrijwilligers van de stad
8 apr Amendement ‘Geheimhouding voorstel Recreatieoord’

februari

18 feb Laat Masterplan Parkhaven niet doorgaan!
18 feb Haal het Recreatieoord & Camping Hoek van Holland uit het TROP
18 feb Een perspectief voor het Recreatieoord & Camping hoek van Holland, een uniek mooi stukje Rotterdam
18 feb Terug naar de Tekentafel
18 feb De huisarts staat niet alleen
18 feb De huisarts is een basisbehoefte

januari

28 jan Langzaam maar zeker
28 jan ONGENOEGEN UITSPREKEN OVER COALITIE EN COLLEGE!
28 jan WIJZIGING COALITIEAKKOORD 2018-2022
28 jan GEHEIMHOUDING COALITIE EN COLLEGE!
28 jan DUALISME IS IN ROTTERDAM MORSDOOD
28 jan Vandaag is niet gisteren, morgen niet vandaag
28 jan Geef ouderen de straat terug
28 jan Een sneltest voor aanvang
28 jan GEEF UW HELD EEN HELDENSPELD!

december

17 dec Behoud Jeugd- en AOW-tegoed

november

12 nov 135 Miljoen en geen cent meer!
12 nov Een weerstandsvermogen van 1,0 is geen nepnieuws!
12 nov Woonvisie 2030 wonen voor Ouderen
12 nov Ringleiding in alle publieke ruimtes
12 nov Mantelzorgers goed geteld
12 nov Betaalbaar wonen voor ouderen
12 nov Wifi is noodzakelijke zorg
12 nov Weerloos op whatsapp
12 nov Vouchers voor Rotterdammers
12 nov Vertel het elkaar!
12 nov Sportende ouderen in beeld
12 nov Herijk het masterplan Ouder & Wijzer
12 nov Een pauzeknop invoeren voor mensen met schulden
12 nov Duurzaam beschermd
12 nov Aanpak ondervoeding bij ouderen

Juli

14 jul Toekomstbestendige GGD voor infectieziekten
14 jul Sterker door Voorzorg
14 jul Rust Roest
14 jul Ruimte voor Scootmobielen
14 jul Onder bestede gelden beschikbaar houden voor projecten/activiteiten!
14 jul Krijgen we het Rotterdam van 1 januari 2020 ooit nog terug?
14 jul Eenzaamheid, geen verloren strijd.
14 jul Een huis is je thuis
14 jul Bestrijd eenzaamheid elektronisch
14 jul Bestemde armoedegelden beschikbaar houden voor armoedebeleid!
2 jul Van Verheerlijking naar Verrijking
2 jul Corona en de Luchtvaartnota 2020-2050
2 jul Geef Zelfregiehuis een kans!

juni

18 jun Herstructurering NPRZ!

maart

12 mrt Een prijsvraag voor gemeentelijke grond
12 mrt Een prijsvraag voor gemeentelijk vastgoed
12 mrt Van jong tot oud, van arm tot rijk, collectieve samenwerking is goed!
12 mrt Amendement:De integrale afweging gebeurt in de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan

januari

30 jan Participatieproces en draagvlakonderzoek over wenselijkheid van een ‘Unsolicited Proposal’
30 jan Prestatieafspraken met Vestia van de baan!
30 jan Opschorten sluiting en ontmanteling Tweebosbuurt
30 jan Ouderenmishandeling is de schandvlek van de Rotterdamse samenleving

december

12 dec Eengezinswoningen in ‘Parlando’ geen onderdeel van de twintig procent sociaal
12 dec Ga opnieuw onderhandelen over de sociale huurwoningen in ‘Blok S, Parkstad Zuid’
12 dec Vergeten te weten

november

7 nov Zelfredzaamheid Ouderen
7 nov Verkeersrotondes voor Ouderen
7 nov Veranker de ouderenhuisvesting
7 nov Steun de voedselbank
7 nov Risico-analyse Grote Projecten
7 nov Ouderen, zorg nu voor later
7 nov Opvang verwarde personen is cruciaal
7 nov Met terugwerkende kracht bijstand
7 nov Meer ouderen, minder zorg
7 nov Mantelzorgwaardering
7 nov Maatschappijleer
7 nov Maak arme ouderen niet nog armer
7 nov Het eigen nest vervuilt
7 nov Geen kafkaiaanse praktijken rond de mantelzorg
7 nov Geen boetes meer op gemeentelijke belastingen en vorderingen
7 nov Dak- en thuislozenopvang

Juli

4 jul Geen financiële bijdrage aan particuliere woonvoorraad

juni

13 jun Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald
13 jun Stop de sterfhuisconstructie van stadion Feijenoord NV
6 jun Actie 1: Langdurig Kwalitatief Onderzoek
6 jun Amendement: Pijler 6 ‘Werk op Maat’
6 jun Amendement: Ambitie 5 ‘Volwassenen aan de bak’

mei

16 mei Maak van de reiskosten geen probleem!
16 mei Maak van de reiskosten geen schuld!
16 mei Collegiaal voor Mantelzorg
16 mei De kracht van het besturen zit in de eenvoud
16 mei Schoenmaker blijf bij je leest

april

11 apr Schuldenvrije toekomst:Ook voor ouderen
11 apr Schulden: Voorkomen is beter dan genezen
11 apr Wie betaalt de rekening van de particuliere woningvoorraad?
11 apr Wat is participatie en samenwerking je waard?

maart

28 mrt Administratieve Jamboel
28 mrt De te leren lessen uit het Schiekadeblok
28 mrt Randvoorwaarden creeren voor normalisatie van verhoudingen
21 mrt Meer aandacht voor ouderen is goed ook goed voor jongeren
21 mrt Bindend advies van raad, gebiedscommissies, wijkcomités, wijkraden
21 mrt Verhalen, Vertellen, Verbinden
21 mrt Energietransitie voor iedereen betaalbaar 3
21 mrt Energietransitie voor iedereen betaalbaar 1
21 mrt Energietransitie voor iedereen betaalbaar 2
7 mrt Organiseer niet in je eigen organisatie!
7 mrt Gisteren geheim, maar vandaag niet meer?
7 mrt Organiseer niet het Schiekadeblok!

februari

7 feb Geheimhouding op collegedocumenten ‘Voor het blok gezet’ opheffen

januari

31 jan Betrek ouderen bij het onderwijs
31 jan Stimuleer verhuizen naar kleinere woningen
31 jan Maak groepswonen voor ouderen mogelijk
31 jan Laat ouderen zich voorbereiden op ouder worden
31 jan Laat ouderen de leidraad zijn
31 jan Grijs is Wijs
31 jan Goedkope woningen voor ouderen
31 jan Fitness voor iedereen
31 jan Fitness in de speeltuin
31 jan Fietsen met gescheiden snelheden
31 jan E-Health ook voor de minder draagkrachtigen
31 jan Verbeter de zorg voor dementerenden met een migratie achtergrond
31 jan Maak oversteken gemakkelijker
31 jan Behoud kennis en vaardigheden

december

20 dec Green Deal or No Deal
20 dec Even doorwerken
20 dec Let’s Dance
20 dec Inhoudelijk toetsingskader A-evenementen
20 dec Het Nieuwe Boijmans van Beuningen aan de Maas

november

29 nov Stoppen van slopen Tweebosbuurt
29 nov Renovatie 599 sociale huurwoningen Tweebosbuurt
29 nov Vertraging van de uitvoering RVV Tweebosbuurt
29 nov Stadsreferendum ‘wel of niet slopen Tweebosbuurt’
29 nov Sociaal plan ‘slopen, slopen, lopen’ Tweebosbuurt
29 nov Schuifruimte Tweebosbuurt
29 nov Huursubsidiegarantie Tweebosbuurt
29 nov Huurstabilisatie Tweebosbuurt
29 nov Geen sloopplan zonder onderliggend bouwplan Tweebosbuurt
29 nov Energielabel Tweebosbuurt
29 nov Daar kun je mee thuis komen
29 nov Bouw- en woontechnisch onderzoek Tweebosbuurt
29 nov Belevingsonderzoek Tweebosbuurt
29 nov Maak van de Wijkteams geen papieren tijgers
29 nov Intermediar Vestia Tweebosbuurt
29 nov Een lange termijn Agenda
29 nov Communicatieplan Tweebosbuurt
13 nov Laat de eenzamen niet in de steek
13 nov Woningbouwcoöperaties de moderne huisjesmelkers
13 nov Wie woont er in onze Nieuwbouw?
13 nov STOP met incassokosten!
13 nov Overschrijdingen inhuur, genoeg is genoeg!
13 nov Nieuw Rotterdams Armodebeleid graag voor de kerst
13 nov Mobiliteit schoon heel veilig en gezond
13 nov Minder externe inhuur en minder uitkeringen
13 nov Laat het masterplan ‘Ouderen’ niet vergrijzen
13 nov De polsstok van het weerstandsvermogen en ambities
13 nov Bouw en sloop van woningen gaat hand in hand
13 nov Basis op orde gesprek
13 nov Aanvulling voor het collegewerkprogramma 2019
13 nov € 400 mln. in transparantie uitgeven
13 nov Niet te ver lopen naar de bushalte
13 nov Pilots en experimenten voor bijstandsgerechtigden
13 nov Mijn fiets staat veilig!

oktober

18 okt Master uitvoeringsprogamma ‘Bouwen, Bouwen, Bouwen’
18 okt Rotterdampolis: Terug krijgen wat je niet gebruikt
18 okt College, help inwoners mee te ontwikkelen!

Juli

5 jul Wat als eneco niet lukt
5 jul Vrijwilligerswerk is goedkoop werk
5 jul Taalonderwijs uit het slop
5 jul Sociale huurvoorraad behouden in focuswijken
5 jul Scheefwonen
5 jul Rotterdamwet
5 jul Perpsectieffonds schulden
5 jul Ouderen horen er ook bij
5 jul Nieuw vestigingsbeleid
5 jul Niet korten op sociale basiswoningen
5 jul Niet bezuinigen op meerkosten Zorg
5 jul Milieuzone
5 jul Masterplan Ouderen
5 jul Langzaam en snel fietsverkeer
5 jul Klijnsma-gelden
5 jul Deltaplan schulden
5 jul Coalitiebegroting
5 jul Bijstand
5 jul Bijstand bureaucratie
5 jul Arbeidsbeleid voor ouderen
5 jul Algemene Rotterdamse OuderdomsWet (AORW)
5 jul Aanpak overgewicht van onze klein kinderen
5 jul Aanbestedingsbeleid Zorg
5 jul Masterplan Onderwijs ook voor Ouderen
5 jul Decentralisatie van de politie