Geen kafkaiaanse praktijken rond de mantelzorg

7 november 2019

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 7 en 12 november 2019 ter bespreking van de begroting 2020;

Constaterende dat:

 • In Rotterdam er ontzettend veel vrijwilligers en mantelzorgers actief zijn en omdat zij het goud van de samenleving zijn een optimale ondersteuning verdienen van de overheid
 • Dit college middels het startdocument ‘In Rotterdam doen we iets voor een ander’ een nieuwe gedeelde visie op ‘Informele Zorg en Ondersteuning 2.0 (2018 – 2022)’ wil ontwikkelen
 • Dit visietraject ‘Informele Zorg en Ondersteuning 2.0 (2018 – 2022)’ niet afgerond is en erger zelfs gestagneerd is in de tijd
 • De afgelopen jaren het Centrum voor Dienstverlening (CVD) invulling aan de stedelijke ondersteuningsstructuur Vrijwilligerswerk en Mantelzorg heeft gegeven

 

Overwegende dat:

 • Dit college zonder een uitgewerkte visie en uitvoeringsprogramma ‘Informele Zorg en Ondersteuning 2.0 (2018 – 2022)’ wel alvast de bestaande structuren met het CVD aan het afbreken is
 • Dit college heel onzorgvuldig omgaat met jarenlange opgebouwde ervaring, kennis en deskundigheid van een CVD organisatie maar vooral ook met de betrokken pakweg 17 medewerkers die worden ontslagen
 • Dit een dramatische ontwikkeling is voor het goud van onze stad; een dergelijke handelswijze dient niet de vrijwilliger en mantelzorger die optimale en maximale ondersteuning van de overheid verdient

 

Draagt het college op:

 • Het visietraject ‘Informele Zorg en Ondersteuning 2.0 (2018 – 2022)’ af te ronden met een definitief visiedocument en dat vast te stellen voor april 2020
 • Vanuit een vastgesteld visiedocument ‘Informele Zorg en Ondersteuning 2.0 (2018 – 2022)’ een uitvoeringsprogramma ‘Informele Zorg en Ondersteuning 2.0 (2018 – 2022)’ op te stellen voor juni 2020
 • Het komende jaar 2020 het Centrum voor Dienstverlening (CVD) de opdracht te geven om invulling aan de stedelijke ondersteuningsstructuur Vrijwilligerswerk en Mantelzorg te geven
 • Frequent aan de raad te rapporteren hoe de stand van zaken is met betrekking tot de ontwikkeling van de visie en uitvoeringsprogramma ‘Informele Zorg en Ondersteuning 2.0 (2018 – 2022)’

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: