Goedkope woningen voor ouderen

31 januari 2019

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 31 januari 2019 ter bespreking van de Samenwerkingsagenda Rotterdam, Ouder en Wijzer

Constaterende dat:

 • Het aantal 65-plussers tot 2035 met ruim 30.000 toeneemt van 97.000 nu, naar 129.000 in 2035;
 • Vooral het aantal 75-plussers in 2035 met 44 procent enorm zal zijn toegenomen;
 • Het aantal alleenstaande huishoudens tot 2035 met 46 procent zal toenemen;
 • De huidige woningvoorraad onvoldoende is om te voorzien in de toekomstige woonbehoeften van ouderen;
 • Rotterdam een bovengemiddeld aantal ouderen heeft met ene laag inkomen.

Overwegende dat:

 • Het aantal beschikbare woning en met een lage huur nu reeds onvoldoende is (lange wachttijden);
 • Er 12.000 woningen met een lage huur gesloopt gaan worden;
 • Er goedkope woningen door huurstijgingen te duur worden voor huurtoeslag;
 • De huren van goedkope woningen na leegkomen fors duurder worden;
 • Goedkope huurwoningen door woningcorporaties verkocht worden en vervolgens uitgepond.

Draagt het College op:

 • zich in te zetten voor het bouwen van goedkope woningen die geschikt zijn voor alleenstaanden en die bovendien seniorproof zijn.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Delen via: