Groen voor wandelaars, andere plekken voor festivaltijgers!

9 november 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 9 november 2021 ter bespreking van het agendapunt Begroting 2022,

 

Constaterende dat:

  • Sinds het weer toestaan van het organiseren van festivals in de openbare ruimte (lees park en bos) het klachten regent van omwonenden over geluidsoverlast, verruïneren en afsluiting van het groen voor de wandelaars en fietsers;
  • Delen van verschillende parken overbelast zijn door het intensieve gebruik voor festivals1;
  • Al jaren bewoners rondom het Kralingse Bos en andere parken klagen over afsluiting en geluidsoverlast en graag zien dat grote evenementen niet meer mogelijk zijn in het natuurgebied omdat men, vaak nog los van de geluidsoverlast op de evenementdagen, de ruimtevraag, de druk op de natuur en de veroorzaakte schade aan het parken onacceptabel vindt;
  • Geluidsoverlast meldingen van de laatste 3 festivals in 3 verschillende parken de spuigaten uit lopen2.

 

Overwegende dat:

  • Het exploiteren van stadsparken en Kralingse Bos door grootschalige evenementen te faciliteren, niet te rijmen valt met de doelstelling meer groen voor iedereen;
  • Door de gemeente gezocht kan worden naar andere evenementenlocaties waar geen natuurschade optreedt, en weinig omwonenden om iedereen die graag evenementen bezoeken tegemoet te komen.

 

Draagt het college op:

  • Te bewerkstelligen dat alle stadsparken vrij blijven als evenemententerreinen en festivals.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: