Betaalbaar wonen voor ouderen

12 november 2020

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 10 en 12 november 2020 ter bespreking van de Begroting 2021;

 Constaterende dat:

  • De woningnood in Rotterdam ook onder ouderen zwaar toeslaat en er een groot tekort is aan betaalbare (lees sociale) woningen voor ouderen;
  • Het masterplan ‘Ouder en Wijzer’ inzet op de ontwikkeling van ouderenhubs;
  • Een onderdeel van deze ouderenhubs, het geconcentreerd wonen van ouderen is;
  • Het college voornemens is om het bouwen van ouderenhuisvesting te stimuleren;
  • De woonvisie 2030 onvoldoende anticipeert op de toenemende woningnood voor ouderen.

Overwegende dat:

  • Ouderenhuisvesting noodzakelijk is voor alle Rotterdamse ouderen;
  • Betaalbare ouderenhuisvesting de grootste behoefte is in Rotterdam;
  • Er meer dan 40% Rotterdammers ondertussen tot de categorie ouderen behoren;
  • Het passend toewijzen de maximale huur voor het toekennen van huurtoeslag beperkt is tot ongeveer € 619 per maand huur bij een inkomen van €28.892 voor een eenpersoonshuishouden.

 Draagt het college op:

  • Bij het bouwen van ouderenhuisvesting vooral in te zetten op betaalbare sociale ouderenhuisvesting waarbij voor de huurder huurtoeslag mogelijk is.

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: