Laat ouderen zich voorbereiden op ouder worden

31 januari 2019

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 31 januari 2019 ter bespreking van de Samenwerkingsagenda Rotterdam, Ouder en Wijzer

Constaterende dat:

 • Het aantal 65-plussers tot 2035 met ruim 30.000 toeneemt van 97.000 nu, naar 129.000 in 2035;
 • Vooral het aantal 75-plussers in 2035 enorm zal zijn toegenomen met 44 procent:
 • Dat het aantal mantelzorgers waarop een beroep gedaan kan worden in dezelfde periode daalt van vier nu naar twee in 2035;
 • Professionele hulporganisaties nu al kampen met grote personeelstekorten;
 • De kosten voor de ouderenzorg bij een gelijkblijvend zorgaanbod onbetaalbaar wordt;
 • De kans groot is dat de minder weerbare/kapitaalkrachtige ouderen van Rotterdam aan hun lot worden overgelaten.

Overwegende dat:

 • De Samenwerkingsagenda Rotterdam, Ouder en Wijzer wel aangeeft dat de jonge ouderen (een leeftijd wordt niet genoemd) zich goed moeten voorbereiden op de derde levensfase zodat zij zo optimaal mogelijk de regie over de invulling van de derde levensfase kunnen profiteren;
 • Het plan ouderen wil ondersteunen en benadrukken dat ouderen een betekenisvolle bijdrage aan de stad leveren;
 • De Samenwerkingsagenda Rotterdam, Ouder en Wijzer nu vooral inzet op gezondheid en zorg.

Draagt het College op:

 • Rotterdammers die ouder worden te stimuleren zich voor te bereiden op alle aspecten van het ouder worden waaronder het netwerk, de financiĆ«n, het wonen, de zorg ed.
 • Middels ouder-worden-gesprekken de ouder wordende Rotterdammer te faciliteren in die voorbereiding

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Delen via: