STOP met incassokosten!

13 november 2018

 

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 8 en 13 november 2018 ter bespreking van de begroting 2019,

Constaterende dat:

 • Het aantal mensen met problematische schulden nog steeds toeneemt, ondanks het economisch herstel
 • De overheid de lastigste en grootste schuldeiser is volgens de NVVK, de vereniging van schuldhulpverlening en sociaalbankieren
 • Door aanmaningen, boetes en incassokosten een relatief kleine schuld binnen een paar maanden kan oplopen tot een veelvoud daarvan
 • Door dat schulden doorverkocht kunnen worden; allerlei incassobureaus mensen nog jaren, vaak agressief, kunnen achtervolgen met soms vergeten schulden
 • Mensen die hun zorgverzekering een half jaar niet kunnen betalen, daarna 25 procent meer zorgpremie moeten gaan betalen
 • Mensen met schulden door bovenstaande maatregelen financieel steeds dieper in de schulden komen
 • De mensen in deze situatie alleen maar meer stress krijgen, met alle negatieve gevolgen voor hun totale functioneren qua gezondheid en het behoud of vinden van werk

Overwegende dat:

 • Dit college heeft aangekondigd serieus werk te willen maken van het oplossen van de schuldenproblematiek onder Rotterdammers middels een Deltaplan Schulden
 • De schulden en dus de problemen van veel Rotterdammers op dit ogenblik alleen maar oplopen
 • Deze mensen daardoor juist geen Nieuwe Energie krijgen
 • Er dus haast is geboden om de hulp aan deze mensen te starten en te verbeteren

Draagt het college op:

 • Haast te maken met het stoppen van gemeentelijke boetes, aanmaningen en incassokosten
 • Snel en serieus onderzoeken naar andere vormen van schuldhulpverlening, die de schuldenaar in zijn/haar stresssituatie ontzorgt en de schulden niet onnodig verder laat oplopen. Als een mogelijk voorbeeld noemen wij het Zweedse model waarbij de overheid de enige schuldbeheerder wordt en de contacten met alle mogelijke schuldeisers op zich gaat nemen. Daardoor incassobureaus en zelfstandige deurwaarders dan overbodig.

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

 

Delen via: