MOTIE: Opkoopbescherming in Delfshaven

20 oktober 2022

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 20 oktober 2022 ter bespreking van Het Woonbeleid in Rotterdam; 

Constaterende dat:

  • Er in Delfshaven (CBS buurt 0320), geen opkoopbescherming geldt;
  • Beleggers de vrije hand hebben.

 

Overwegende dat:

  • Het onwenselijk is dat elke dag dat er geen opkoopbescherming geldt woningen louter voor de verhuur kunnen worden opgekocht door personen, die zich ten doel stellen een zo hoog mogelijk rendement met hun onroerend goed te behalen;
  • Starters en andere woningzoekenden minder kans hebben een woning te kunnen kopen zolang er concurrentie van beleggers is;
  • Het merkwaardig is dat bijvoorbeeld in Kralingen wel opkoopbescherming geldt, terwijl een veel kwetsbaardere buurt als Delfshaven deze maatregel ontbeert;
  • Er geen enkele reden is om opkoopbescherming in Delfshaven niet mogelijk te maken.

 

Roept het college op: 

  • In de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering een voorstel tot wijziging van de Verordening toegang woningmarkt en samenstelling woningvoorraad 2021 te doen, opdat in CBS buurt Delfshaven opkoopbescherming gaat gelden.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: