Ringleiding in alle publieke ruimtes

12 november 2020

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 10 en 12 november 2020 ter bespreking van de Begroting 2021;

Constaterende dat: 

  • Het aantal slechthorenden, met de vergrijzing, blijft stijgen;
  • Personen met een hoortoestel of cochleair implantaat een versterkte vorm van omgevingsgeluid horen;
  • Een ringleidingsysteem in een zaal met geluidsversterking ervoor kan zorgen dat de juiste geluidssignalen hoorbaar zijn via het hoortoestel van mensen met een auditieve beperking;
  • Slechthorenden met een hoortoestel of cochleair implantaat gebruik kunnen maken van de ringleiding door de op het hoortoestel voorziene T-stand te activeren;

Overwegende dat:

  • Het bewustzijn van het stijgende aantal personen met auditieve beperking groeit en steeds meer openbare ruimtes, echter nog niet genoeg, de ringleidingen implementeren;
  • Ons stadhuis ook dienstdoet als publieke ruimte en wij verwelkomen dan ook Rotterdammers tot het bijwonen van openbare vergaderingen;
  • De gemeente Rotterdam staat voor inclusiviteit, en dus ook voor onze slechthorende bezoekers;
  • De Suze Groenewegzaal al is voorzien van een ringleiding;

Draagt het college op:

  • Ringleidingsystemen te plaatsen in alle publieke ruimtes van het stadhuis waaronder in ieder geval de raadzaal en de burgerzaal.

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

 

* Ingetrokken want is al aanwezig maar niet in gebruik. Toezegging dat de ringleidingen in januari 2021 weer in gebruik worden gesteld.

Delen via: