Broze Bedoelingen: MOTIE 1 FitFestivals

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

Constaterende dat: 

 • In de pijler ‘Vitaal’ het college wil inzetten op het vroegtijdig werken aan de gezondheid van ouderen omdat over het algemeen ouderen dan langer vitaal en actief betrokken blijven bij de samenleving;
 • Het college via vier actielijnen (‘Betere informatie en advies over gezondheid en vitaliteit’, ‘Aansprekend en laagdrempelig beweegaanbod’, ‘Gezonde voeding en valpreventie’, ‘E-health’) Rotterdamse ouderen wil activeren om een gezonde leefstijl te omarmen;
 • Het college in de actielijn ‘Betere informatie en advies over gezondheid en vitaliteit’ ouderen wil activeren tot een gezonde leefstijl door ouderen beter te informeren en adviseren over (het belang van) gezondheid en vitaliteit;
 • Het college in de actielijn ‘Betere informatie en advies over gezondheid en vitaliteit’ als eerste maatregel inzet op in veertien gebieden jaarlijks een FitFestival te organiseren waar ouderen informatie en advies krijgen over gezondheid en vitaliteit. Het gaat daarbij onder meer om een gezondheid- en fitheidstest en informatie over beweegactiviteiten van diverse organisaties.

Overwegende dat:

 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het potentiele bereik aan Rotterdamse ouderen boven de 55 jaar bij FitFestivals zeer beperkt (maximaal 4%) is;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de FitFestivals slechts een eenmalig contact opleveren en dat daarmee geen stevig netwerk voor de ouderen gebouwd wordt;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de ouderen met een migratieachtergrond met de FitFestivals niet bereikt worden;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de gemeente de effecten van de FitFestivals in 2018 en 2019 op de leefstijl van de deelnemers niet onderzocht heeft en dus geen inzicht heeft in het effect ervan.

 Draagt het college op:

 • Niet verder te investeren in FitFestivals;
 • Een vaste contactpersoon in te richten waar ouderen direct en zonder doorverwijzing terecht kunnen;
 • Deze contactpersoon de mogelijkheid te geven direct zorg en hulp te organiseren;
 • Een vaste contactpersoon die goed telefonisch bereikbaar is, een hulpverlenende of vergelijkbare opleiding heeft, affiniteit heeft met ouderen en die de tijd neemt voor hun vragen;
 • Deze taak in elke wijk (eventueel bij medewerkers in een al bestaande functie, zoals de Vraagwijzermedewerker, ouderenwerker in het wijkteam of professional van een welzijnsorganisatie) te gaan beleggen.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: