MOTIE: De RTHA is de meest duurzame en innovatieve luchthavenhub van de EU!

15 december 2022

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 15 december 2022 ter bespreking van het (tweede herzien) voorstel met betrekking tot de reactie van burgemeester en wethouders op het Eindproduct Participatietraject inzake Rotterdam The Hague Airport (RTHA), alsmede de brief van burgemeester en wethouders van 29 november 2022 over de luchthaven Rotterdam The Hague Airport,

 

Constaterende dat:

  • De inzet van het college een luchtvaartbesluit is dat voor bewoners een verbetering is ten opzichte van de huidige Omgevingsregeling;
  • Een nieuw luchthavenbesluit moet waarborgen dat de hinder vermindert;
  • Onderzoek aantoont dat de luchtvervuiling van vliegtuigen ernstige gezondheidsschade oplevert.

 

Overwegende dat:

  • De contouren van de centrumring van Rotterdam zich aan het verbreden zijn en de luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA) geleidelijk aan in de centrumring komt te liggen;
  • De leefomgeving van inwoners van Rotterdam steeds ernstiger aangetast worden door de luchtvervuiling van de RTHA;
  • De RTHA de meest duurzame luchthaven van Europa wil worden waarbij de vliegtuigen vliegen op duurzame brandstoffen zoals elektriciteit en/of waterstof;
  • Er gevlogen wordt op kerosine zoals bijvoorbeeld bij de wereldvluchten en verre overzeese vluchten niet duurzaam is;
  • De luchthaven RTHA zich als innovatieve en meest duurzame luchthaven van Europa kan profileren door in te zetten als testlokatie voor innovatie en ontwikkelingen.

 

Draagt het college op:

  • De luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA) als meest duurzame en innovatieve broedplaats van Europa te laten ontwikkelen.

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: