MOTIE: De oude dame de Schouw!

4 juli 2023

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 4 en 6 juli 2023 ter bespreking van de Voorjaarsnota;

 

Constaterende dat:

  • De geschiedenis van ‘De Schouw’ onlosmakelijk verbonden is met die van de Witte de Withstraat en met Rotterdam;
  • In de Witte de Withstraat werden in de tweede helft van de 19de eeuw havenarbeiderswoningen gebouwd en in 1870 was de Witte de Withstraat 80 klaar; een pandje met drie verdiepingen voor 3 kleine gezinnen havenarbeiders met huren van €14,50/maand;
  • De begane grond] vele functies heeft gehad van naaiatelier, via kapperszaak en magazijn tot op 14 september 1940 de bodega (de kroeg) ‘De Schouw’ geopend werd;
  • Niet onvermeld mag blijven dat de voorloper van de VVD in het laatste oorlogsjaar haar secretariaat in het pand huisvestte;
  • Op 31 juli 2023 na bijna 83 jaar kroeg te zijn geweest ‘De Schouw’ haar deuren zal sluiten omdat het pand gesloopt gaat worden.

Overwegende dat:

  • Bekende en onbekende Rotterdammers jarenlang ‘De Schouw’ hebben weten te vinden;
  • ‘De Schouw’ formeel tot Rotterdams Erfgoed is uitgeroepen;
  • ‘De Schouw’ gesloopt gaat worden om plaats te maken voor een nieuw pand; waarin ook de functie van kroeg op de begane grond blijft bestaan;
  • De bekende en onbekende Rotterdammer ook na de sloop behoefte heeft aan een gewoon donkerbruin café zoals ‘De Schouw’.

 

Draagt het college op:

  • Er zorg voor te dragen dat een gelijksoortig café ‘De Schouw’ terugkeert op dezelfde plaats als waar deze zich nu bevindt.

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: