Stop de sterfhuisconstructie van stadion Feijenoord NV

13 juni 2019

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 06 juni 2019 ter bespreking van het debat ‘Op weg naar een sterfhuisconstructie voor Stadion Feijenoord?’,

Constaterende dat:

  • Op 9 mei 2019 heeft 50PLUS Rotterdam in de commissie MPOF naar aanleiding van de ontwikkelingen bij Feyenoord City reeds aangekondigd hierover een debat te wensen met de wethouder;
  • Stadion Feijenoord NV op 11 april een nieuwe businesscase 2.0 wereldkundig maakte;
  • In deze voorliggende nieuwe businesscase 2.0 niet meer voldaan wordt aan de Position Paper door de raad vastgelegd in een besluit op 11 mei 2017;
  • In deze voorliggende nieuwe businesscase 2.0 de financieringsstructuur niet voldoet.

Overwegende dat:

  • Het niet afdoende is dat de wethouder met Stadion Feijenoord afgesproken heeft dat eind 2019 het concept investeringsmemorandum (IM) beschikbaar is;
  • Tegelijkertijd de wethouder zijdelings in de commissievergadering van 9 mei jl. meldde dat er ook nog een vertraging optreedt in de gehele ontwikkeling rond Feyenoord City; In plaats van november 2019 er pas in juni 2020 de raad geconsulteerd worden om een Go of een No Go te geven voor een nieuw Stadion te geven;
  • De kosten die gemoeid zijn bij deze vertraging oplopen tot ver boven de 10mln euro;
  • Stadion Feijenoord N.V. al tegen een faillissement aanhikt (verlies al rond de €20mln) en een Kuipdirecteur Jan van Merwijk die dit verlies nu al in de schoenen wil schuiven van een volgens hem niet capabele gemeente.

Draagt het college op:

  • Geen nieuw uitstel te verlenen tot juni 2020 maar vast te houden aan de datum van besluit door de raad van wel of geen nieuw stadion in november 2019 zoals eerder in december 2018 al moeizaam en tandenknarsend door de raad werd toegestaan.

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: