MOTIE: Wat wil de Rotterdammer?

10 november 2022

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 08 en 10 november 2022 ter bespreking van de begroting 2023;

 

Constaterende dat:

  • Dit nieuwe college de menselijke maat als uitgangspunt wil hanteren in de dienstverlening aan Rotterdammeers met een zorgvraag;
  • De te verlenen zorg moet aansluiten bij de behoeften van Rotterdammers.

 

Overwegende dat: 

  • De grootste kritiek van de Rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ was dat de gemeente geen idee had waar de Rotterdammer behoefte aan had en er toch een masterplan ‘Ouder en Wijzer’ is geformuleerd;
  • De voormalige wethouder Zorg pas in tweede instantie in gesprek met de rekenkamer tot de conclusie kwam dat inzicht in de behoefte van de Rotterdam de basis moet zijn voor de dienstverlening aan Rotterdammers.

 

Draagt het college op:

  • Niet in dezelfde valkuil te stappen als het vorige college en eerst goed te inventariseren waar de oudere Rotterdammers met onder andere hun verschillende achtergronden behoefte aan hebben.

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

 

Delen via: