Masterplan Ouderen

5 juli 2018

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 5 juli 2018 ter bespreking van het Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Nieuwe energie voor Rotterdam’,

Constaterende dat:

 • Deze coalitie een Masterplan Ouderen gaat ontwikkelen

Overwegende dat:

 • Mensen vanaf de leeftijd 50 jaar en ouder al tot de categorie Ouderen behoren

Verzoekt het college als opmaat naar het collegeprogramma:

 • Om naast de thema’s wonen, eenzaamheid, vitaliteit, dementie, veiligheid en digitale vaardigheid ook aandacht te hebben voor:
  • Werk voor ouderen
  • Onderwijs voor ouderen
  • Armoede voor ouderen
  • Schulden voor ouderen

En gaat over tot de orde van de dag

 

 

Delen via: