Vertel het elkaar!

12 november 2020

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 10 en 12 november 2020 ter bespreking van de Begroting 2021;

Constaterende dat:

  • De corona maatregelen het sociale leven van Rotterdammers op z’n kop hebben gezet en het persoonlijk contact zwaar heeft beperkt;
  • Vooral ouderen hiervan last hebben;
  • De initiatieven van de eerste golf vrijwel opgedroogd lijken te zijn;
  • Verdere eenzaamheid dreigt te ontstaan.

Overwegende dat:

  • Ouderen behoefte hebben aan contact;
  • Dit door de corona maatregelen heel moeizaam wordt;
  • Een belketting van bijvoorbeeld vier mensen die elkaar opvolgend bellen kan helpen contact te houden;
  • Deze belketting bovendien helpt om op elkaar te letten.

Draagt het college op:

  • Belkettingen te gaan stimuleren daar waar ze nog niet zijn en zo nodig daar zelf initiatief in te nemen om ouderen bij elkaar te brengen.

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: