ONGENOEGEN UITSPREKEN OVER COALITIE EN COLLEGE!

28 januari 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 28 januari 2021 ter bespreking van het debat over ‘Geheime nieuwe afspraken over het coalitieakkoord 2018-2022;

Constaterende dat:

 • Uit het artikel ‘Hoe de Fazantstraat behouden bleef maar de coalitie elkaar bijna kwijtraakte’ in Vers Beton1 publiekelijk is op te maken dat de coalitiefracties samen met het college van B&W woonbeleid gaan maken zonder daar de oppositiefracties Leefbaar Rotterdam, DENK, SP, NIDA, PvdD, 50PLUS Rotterdam en PVV te betrekken;
 • Uit hetzelfde artikel op te maken is dat coalitieoverleg tussen de zes coalitiepartners en het college van B&W op donderdag 10 december 2020 en op maandag 14 december 2020 een hernieuwde afspraak over het woonbeleid gemaakt is;
 • Dat die afspraken tussen de zes coalitiepartners VVD, GL, D66, PvdA, CDA, CU/SGP en het college van B&W geheim zijn;
 • De coalitiefracties voortaan eerder bij volgende sloopplannen van het college van B&W betrokken zullen worden;
 • Dat volgende sloopplannen van het college van B&W niet zomaar afgewezen kunnen worden door de coalitiepartners;
 • Dit voorjaar de fractievoorzitters van de coalitie opnieuw bij wethouder Kurvers en zijn ambtenaren aanschuiven om te beslissen over nieuwe sloopplannen.

Overwegende dat:

 • Dit het zoveelste voorbeeld is in de afgelopen 2,5 jaar waaruit blijkt dat deze coalitie raadsleden de politiek-morele binding aan de coalitie belangrijker te vinden dan de eigen standpunten van de eigen fractie;
 • De coalitiefracties de politiek-morele binding aan de coalitie en het college van B&W belangrijker vinden dan serieus de belangen van de inwoners van Rotterdam in ogenschouw te nemen;
 • De coalitiefracties ook nog eens geheime afspraken maken en er daardoor geen openheid en transparantie is over wat er in Rotterdam gebeurt en de Rotterdamse inwoners daarmee totaal geen zicht meer hebben op wat het door haar gekozen bestuur doet;
 • Daarmee de coalitie en het college van B&W de democratie van alle inwoners overboord zet en er een oligarchie van coalitie maakt waarbij de coalitie zichzelf tot de bevoorrechte groep bestuurders bombardeert.

Spreekt uit:

 • Haar ongenoegen uit te spreken over de manier waarop deze coalitie én dit college van B&W zich niet transparant, niet open en niet duaal opstelt in de raad en naar de inwoners van Rotterdam

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: