GEHEIMHOUDING COALITIE EN COLLEGE!

28 januari 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 28 januari 2021 ter bespreking van het debat over ‘Geheime nieuwe afspraken over het coalitieakkoord 2018-2022;

Constaterende dat:

 • Uit het artikel ‘Hoe de Fazantstraat behouden bleef maar de coalitie elkaar bijna kwijtraakte’ in Vers Beton1 op te maken is dat coalitieoverleg tussen de zes coalitiepartners en het college van B&W op donderdag 10 december 2020 en op maandag 14 december 2020 een hernieuwde afspraak over het woonbeleid gemaakt is;
 • Dat die afspraken tussen de zes coalitiepartners VVD, GL, D66, PvdA, CDA, CU/SGP en het college van B&W geheim zijn;
 • De gemeenteraad hiervoor in de achterliggende periode juist ook een werkgroep ‘Openbaarheid’ in het leven heeft geroepen met de volgende overwegingen:
 • Dat het uitgangspunt voor de werkwijze gemeenteraad en raadscommissies is: Openbaarheid tenzij……..
 • Dat geheimhouding alleen wordt opgelegd indien het strikt noodzakelijk is;
 • Dat geheimhouding goed dient te worden gemotiveerd
 • Dat geheime informatie geen informatie bevat die ook in Openbaarheid kan worden verstrekt;

Overwegende dat:

 • Deze hele beleidsperiode al bolstaat van de ongewenste geheimhouding van veel informatie aangeleverd welke door het college van B&W wordt aangeleverd;
 • Door geheimhouding de raad haar politieke werk onvoldoende in openbaarheid kan doen wat zeer onwenselijk is in een democratie;
 • Door geheime afspraken er geen openheid en transparantie is over wat er in Rotterdam gebeurt en de Rotterdamse inwoners daarmee totaal geen zicht meer hebben op wat het door haar gekozen bestuur doet;
 • De coalitiepartners vanwege de met het college van B&W geheim gemaakte afspraken met een gespleten tong spreekt; enerzijds onderschrijft de coalitie de door de raadswerkgroep ‘Openbaarheid’ opgestelde overwegingen en anderzijds houdt de coalitie zich niet zelf aan de door de raad vastgestelde openbaarheid van informatie door het maken van geheime afspraken;
 • De oppositie met 22 zetels van 45 zetels (48,9% vertegenwoordiging van de Rotterdamse inwoners) niet op de hoogte is van geheime afspraken van de coalitie met het college van B&W over een van de meest belangrijke thema’s van deze beleidsperiode; het woonbeleid van Rotterdam

Spreekt uit dat:

 • Dat de geheime afspraken van de coalitie met het college van B&W met betrekking tot het woonbeleid van Rotterdam direct openbaar gemaakt wordt zodat ook de oppositie kennis kan nemen van deze informatie.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: