Verkeersrotondes voor Ouderen

7 november 2019

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 7 en 12 november 2019 ter bespreking van de begroting 2020;

Constaterende dat:

  • In Nederland nam het aantal verkeersdoden onder 60-plussers het afgelopen decennium toe met 1,4 procent per jaar
  • De afgelopen 2 jaar in Rotterdam zestien ouderen omkwamen bij een verkeersongeval (de helft te voet en de rest met de fiets, de scootmobiel of auto)
  • De fysieke kwetsbaarheid van ouderen is groot; bij een auto-ongeluk heeft iemand die ouder is dan 75 jaar drie keer zoveel overlijdensrisico als iemand van 18 jaar

Overwegende dat:

  • In het nieuwe gemeentelijke actieplan ‘Rotterdam Veilig Vooruit’ is een hoofdstuk gewijd aan verkeersveiligheid van ouderen
  • In dit gemeentelijk actieplan geen fysieke oplossingen anders als het weghalen van risicovolle paaltjes is opgenomen
  • Ouderen juist vaker moeite hebben met het linksaf slaan op kruisingen omdat dit complexe verkeerssituaties zijn waarbij mensen veel verkeersaspecten tegelijk in de gaten moeten houden en omdat de tijdsdruk van handelen vaak groot is
  • Verkeersrotondes complexe verkeerssituaties voor weggebruikers voorkomen

Draagt het college op:

  • In alle verkeersplannen van de gemeente daar waar het mogelijk is in overweging te nemen rotondes op te nemen in de planning en aanpassing van verkeerssituaties

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: