Eenzaamheid, geen verloren strijd.

14 juli 2020

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 14 en 16 juli 2020 ter bespreking van de ‘Eerste herziening begroting 2020’,

Constaterende dat:

  • De maatregelen die tijdens de coronacrisis zijn afgekondigd onevenredig veel effect hebben gehad op ouderen en mensen met onderliggend lijden;
  • Bezoek en fysiek contact ten strengste werd afgeraden en in veel gevallen zelfs verboden werd;
  • Boodschappen voor de deur werden gezet zonder praatje of uitwisseling van gedachten en zorgen;
  • De primaire zorg minder of in veel gevallen zelfs niet meer gegeven werd;

Overwegende dat:

  • De eenzaamheid onder ouderen en andere kwetsbaren door de coronacrisis enorm is toegenomen;
  • Er voor de ouderen buiten enkele particuliere initiatieven om geen ondersteuning is geweest;
  • De angst bij de ouderen door de coronacrisis zelf heeft gezorgd voor verdere vereenzaming;

Draagt het college op:

  • Op korte termijn een programma te ontwikkelen dat individuele ondersteuning van ouderen en andere kwetsbare Rotterdammers in tijden van en na een crisis, en preventieve bescherming, ondersteunt en daarmee de eenzaamheid bestrijdt.
  • In het najaar terugkoppeling te geven aan de raad.

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: