Broze Bedoelingen: MOTIE 7 GoldenSports

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

Constaterende dat:

 

 • In de pijler ‘Vitaal’ het college wil inzetten op het vroegtijdig werken aan de gezondheid van ouderen omdat over het algemeen ouderen dan langer vitaal en actief betrokken blijven bij de samenleving;
 • Het college via vier actielijnen (‘Betere informatie en advies over gezondheid en vitaliteit’, ‘Aansprekend en laagdrempelig beweegaanbod’, ‘Gezonde voeding en valpreventie’, ‘E-health’) Rotterdamse ouderen wil activeren om een gezonde leefstijl te omarmen;
 • Het college in de actielijn ‘Aansprekend en laagdrempelig beweegaanbod’ wil bewerkstelligen dat ouderen in de wijk of buurt gebruik kunnen maken van een laagdrempelig aanbod aan beweegactiviteiten, op een aantrekkelijke en goed bereikbare plek;
 • Het college in de actielijn ‘Aansprekend en laagdrempelig beweegaanbod’ als tweede maatregel inzet op Rotterdam Sportsupport met name in project GoldenSports. Hierin worden beweegactiviteiten gerealiseerd bij een korfbalvereniging in Carnisse, met ‘sociale activiteiten daar omheen’. GoldenSports wordt door de gemeente ondersteund met eenmalige losse subsidies voor een jaar.

 

Overwegende dat:

 

 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het niet waarschijnlijk is dat GoldenSports veel ouderen met een migratieachtergrond zullen bereiken omdat het hier om een korfsportvereniging gaat en migrantenouderen vaak geen lid zijn van sportverenigingen;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat Sportsupport met het project GoldenSports gaat uitbreiden naar vijf verenigingen verspreid over de stad en dat daarmee ca. 25 deelnemers per groep bereikt worden;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het onzeker is of Sportsupport met het project GoldenSports substantieel kan bijdragen aan de ambitie om meer Rotterdamse ouderen te laten bewegen doordat het bereik van het project klein is en bij de uitbreiding het steeds om eenmalige subsidies gaat en er dus geen structurele inzet aan de orde is.

 

 

Draagt het college op:

 

 • Verder te investeren in projecten zoals GoldenSports van Sportsupport maar dat niet door op basis van eenmalige subsidies voor projecten te doen maar structureel en daarbij ook te gaan onderzoeken hoe de ouderen met een migrantenachtergrond wel te gaan bereiken om mee te gaan doen;
 • De raad te informeren over de voortgang en resultaten van deze en andere maatregelen waarover de raad tot nu toe nog niet geïnformeerd is;
 • Het inzicht en behoeften vanuit het perspectief van de leefwereld van ouderen te vergroten door:
  • Per gebied te onderzoeken wat de behoeften zijn van de ouderen die er wonen. Betrek bij dit onderzoek nadrukkelijk de ouderen die er zelf wonen.
  • In het behoeftenonderzoek ook moeilijker bereikbare groepen te betrekken, zoals ouderen met een migratieachtergrond, zodat meer inzicht kan worden bereikt in hun behoeften op het gebied van wonen, woonomgeving, welzijn en zorg en dienstverlening.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: