Sportende ouderen in beeld

12 november 2020

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 10 en 12 november 2020 ter bespreking van de begroting 2021;

 Constaterende dat:

 • De corona maatregelen ouderen zoveel mogelijk thuis hebben gehouden;
 • Veel ouderen na de eerste coronagolf nog steeds niet durfden te sporten of de woning te verlaten;
 • Sporten en bewegen voor ouderen van groot belang is om zo hun spierkracht op peil te houden;
 • Burgerinitiatieven om ouderen buurtbewoners in beweging te houden lijken af te nemen;
 • De gemeente nu alleen monitort hoeveel Rotterdammers maandelijks sporten.

Overwegende dat:

 • Ouderen per week dat zij inactief zijn tot een kilo spiermassa verliezen;
 • Dit grote gevolgen heeft voor hun zelfstandig bestaan;
 • Valincidenten vanwege spierzwakte gemakkelijker gebeuren met grote gevolgen;
 • Traplopen steeds moeilijker wordt dan wel onmogelijk;
 • De algehele conditie van ouderen zonder sporten achteruit holt;
 • Het nodig is om in beeld te hebben hoeveel ouderen sporten en hoeveel ouderen dat door de corona maatregelen niet meer doen

Draagt het college op:

 • Te onderzoeken hoeveel ouderen van 55 jaar en ouder sporten en daarbij onderscheidt te maken in twee groepen, die van 55 jaar – 75 jaar en die van 75 jaar en ouder;
 • Vervolgens vanuit dit onderzoek Initiatieven¬†te ontwikkelen om oudere Rotterdammers in beweging te krijgen en te houden, zowel binnenshuis als daarbuiten.

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: