Grijs is Wijs

31 januari 2019

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 31 januari 2019 ter bespreking van de Samenwerkingsagenda Rotterdam, Ouder en Wijzer

Constaterende dat:

  • Het aantal 65-plussers tot 2035 met ruim 30.000 toeneemt van 97.000 nu, naar 129.000 in 2035;
  • Vooral het aantal 75-plussers enorm zal in 2035 met 44 procent zijn toegenomen;
  • De Samenwerkingsagenda Rotterdam, Ouder en Wijzer aangeeft dat ouderen een betekenisvolle bijdrage aan de stad kunnen leveren.

Overwegende dat:

  • We momenteel in steeds meer wijken buurtbemiddeling hebben;
  • Dat ouderen met hun levenservaring en het vermogen om hoofd- en bijzaken te scheiden een bijdrage kunnen leveren aan het beslechten van conflicten en of onenigheid in de buurt of wijk;
  • Ouderen in de wijk in samenwerking met buurtbemiddeling een bijdrage kunnen leveren aan een prettig woonklimaat.

Verzoekt het College:

  • Te onderzoeken of een raad van wijze vrouwen en mannen een aanvulling kan zijn op de huidige buurtbemiddeling die kan en wil bemiddelen vanuit ervaring en levenswijsheid.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Delen via: