Green Deal or No Deal

20 december 2018

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 20 december ter bespreking van het evenementenbeleid.

Constaterende dat:

  • In het Roel Langerakpark, delen van het Kralingse Bos, het Zuiderpark en Het Park water-, .stroom— en rioolvoorzieningen worden gerealiseerd;
  • Er naast deze parken ook op vele andere terreinen en parken in de stad evenementen worden georganiseerd;
  • Duurzaamheid.in Rotterdam hoog op de politieke agenda staat;
  • Er een nieuwe evenementenvisie wordt ontwikkeld.

Oven/vegende dat:

  • Evenementenorganisatoren bij gebrek aan voorzieningen vaak noodgedwongen gebruik moeten maken van vervuilende en overlast veroorzakende alternatieven, zoals aggregaten;
  • Veel evenementenorganisatoren duurzaam willen organiseren, maar dit niet altijd mogelijk is, vanwege het gebrek aan voorzieningen;
  • De gemeente en evenementenorganisatoren een gedeeld belang hebben om evenementenlocaties te optimaliseren;
  • Draagvlak en Samenwerking het beste recept is voor het realiseren van een duurzame evenementenstad.

Verzoekt het college:

  • In overleg metde evenementensector zich in te zetten voor het realiseren van een Green Deal tussen evenementenorganisatoren en de gemeente, met als doelstelling een breed gedragen plan voor een zo duurzaam mogelijk evenementenbeleid, inclusief het realiseren van de benodigde voorzieningen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Delen via: