Duurzaam beschermd

12 november 2020

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 10 en 12 november 2020 ter bespreking van 2021;

Constaterende dat:

  • De ‘tweede golf’ van mensen die besmet zijn met COVID 19 en daar ziek van zijn om zich heen grijpt en nog wel even zal gaan duren;
  • Dat we onszelf en elkaar steeds beter moeten beschermen tegen een mogelijke besmetting;
  • Het gemeentebestuur gratis mondkapjes voor de minder draagkrachtigen ter beschikking stelt;
  • Dat we mondkapjes voor eenmalig gebruik steeds vaker als zwerfvuil in het straatbeeld aantreffen;

Overwegende dat:

  • Mondkapjes voor eenmalig gebruik geen duurzame oplossing zijn voor een epidemie die nog wel enige tijd onder ons zal zijn;
  • Dat het bestrijden van zwerfvuil nu al moeilijk genoeg is;
  • Dat uitwasbare mondkapjes een duurzamere oplossing is en zwerfvuil voorkomt;
  • Dat we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zinvol aan het werk kunnen houden door de mondkapjes in dergelijke ateliers te laten maken

Draagt het college op:

  • De gratis mondkapjes zoveel als mogelijk te vervangen door duurzame mondkapjes gemaakt door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zoals bijvoorbeeld de Talentfabriek0101 en daar extra middelen voor beschikbaar te stellen.

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: