Amendement: Pijler 6 ‘Werk op Maat’

6 juni 2019

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 6 juni 2019 ter bespreking van het ‘Beleidskader Armoedeaanpak 2019-2022, Uit de knoop’,

Constaterende dat:

  • Het beleidskader Armoedeaanpak 2019-2022, ‘Uit de knoop’ een aanpak van armoede in Rotterdam voorstaat;
  • Het beleidskader Armoedeaanpak 2019-2022, ‘Uit de knoop’ vooral inzet op de doelgroep jeugd en kinderen.

Overwegende dat:

  •  De leeftijdsgroep van 45-65 jaar (senior) 17,7 procent vormen van de totale bevolking van Rotterdam;
  • De primaire doelgroep van vijftigplussers dus bijna een derde van de Rotterdamse bevolking uitmaakt.

Besluit:

  • In het beleidskader Armoedeaanpak 2019-2022, ‘Uit de knoop’ onder “De pijlers onder onze armoedeaanpak zijn:” ook een pijler 6: ‘werk op maat’ op te nemen waarin ook ouderen als doelgroep wordt opgenomen.
Delen via: