Rust Roest

14 juli 2020

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 14 en 16 juli 2020 ter bespreking van de ‘Eerste herziening begroting 2020’,

 Constaterende dat:

  • Voor veel ouderen sporten buitenshuis niet meer mogelijk was ten tijde van de intelligente lock down in de coronacrisis;
  • Fysiotherapie en andere oefenmogelijkheden sinds medio maart 2020 niet langer mogelijk waren;
  • Zelf zelfstandig boodschappen doen voor kwetsbare ouderen ten strengste werd afgeraden;
  • Nederland in beweging en enkele individuele initiatieven de ouderen in beweging moesten zien te houden.

Overwegende dat:

  • Na 3,5 maand verstoken te zijn van lichamelijke inspanning de spiermassa van veel ouderen is geslonken;
  • Terugwinnen van wat aan spiermassa verloren is gegaan niet eenvoudig is, dan wel onmogelijk;
  • Vallen door afgenomen spiermassa een levensgroot risico is;
  • Dit risico door de crisis onderbelicht is gebleven.

Draagt het college op:

  • Op korte termijn een programma te ontwikkelen waarbij ouderen die uitsluitend of voornamelijk thuis verblijven – al dan niet door de crisismaatregelen – getraind worden in het behoud van spiermassa zodat zij gezond ouder kunnen worden ook al zijn er beperkingen.
  • In het najaar terugkoppeling te geven aan de raad.

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: