Fietsen met gescheiden snelheden

31 januari 2019

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 31 januari 2019 ter bespreking van de Samenwerkingsagenda Rotterdam, Ouder en Wijzer

Constaterende dat:

  • De Samenwerkingsagenda Rotterdam, Ouder en Wijzer wil bereiken dat de ouderen in Rotterdam tenminste de minimale beweegnorm halen
  • De gezondheidsraad adviseert ouderen om minimaal 150 minuten per week matig intensief te bewegen en daarnaast spier- en botversterkende oefeningen te doen, gecombineerd met balansoefeningen;
  • Blijven fietsen gezond is en goed voor het milieu.

Overwegende dat:

  • Fietspaden momenteel gebruikt worden door gebruikers met grote verschillen in snelheden;
  • Deze snelheidsverschillen vaak beangstigend zijn en ongelukken veroorzaken.

Draagt het college op:

  • Om de hoofdfietspaden gescheiden te maken voor snel- en langzaam fietsverkeer;
  • Om indien daarvoor meer ruimte nodig is, dit ten koste te laten gaan van de rijbanen voor auto’s.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Delen via: