MOTIE: Wethouder armoedebestrijding betaalt zijn eigen lunch!

4 juli 2023

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 4 en 6 juli 2023 ter bespreking van de voorjaarsnota;

 

Constaterende dat:

 

  • Oud-raadslid Yigit op 24 februari 2022 navolgende motie indiende “Kinderen hebben het eten harder nodig dan de lokale politici”
  • De motie het college opriep “om ontbijt, lunch en diner voor de lokale politici af te schaffen en het vrijgekomen budget in te zetten om kinderen van gezonde maaltijd op school te voorzien zodat zij niet met een lege maag naar school hoeven te gaan”;
  • Genoemde motie werd verworpen.

Overwegende dat:

 

  • De huidige wethouder verantwoordelijk voor armoedebeleid het goede voorbeeld kan geven en alsnog de beleidsmatige wens van de motie gestand kan doen door in ieder geval zelf zijn eigen ontbijt, lunch en diner die nu op kosten van de gemeenschap tijdens werktijden wordt geserveerd, te laten staan en zelf te voorzien in deze maaltijden.

 

Verzoekt de wethouder Armoedebestrijding:

 

  • Te stoppen met het afnemen van maaltijden die met geld van de gemeente worden bekostigd;
  • Een campagne te starten om de collega’s van het college ook te bewegen in deze beleidslijn mee te gaan;
  • Een inschatting te maken welke kosten met deze zeer passende beleidswijziging worden bespaard en dit budget vervolgens aan te wenden voor armoedebestrijding

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: