Maak van de reiskosten geen probleem!

16 mei 2019

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 16 mei 2019 ter bespreking van het Debat over ‘Zorgzaam 010- Stedelijke uitvoeringsagendainformele zorg en ondersteuning’,

Constaterende dat:

 • De wethouder mantelzorgers het goud van de maatschappij noemt;
 • Volgens het Planbureau voor de leefomgeving een zeventiger nu nog een beroep kan doen op vier familieleden en vrienden, maar dat dit er over twintig jaar er nog maar twee zullen zijn;
 • Volgens het ministerie van Volksgezondheid de komende jaren er al een tekort van 100.000 zorgprofessionals zal zijn en dat dit aantal vervolgens snel zal toenemen;
 • Uit eerdere berekeningen van Mezzo, de landelijke organisatie voor Mantelzorgers, blijkt dat mantelzorgers die niet samenwonen met degene die verzorgd wordt, gemiddeld zo’n 1.100 euro per jaar kwijt zijn aan deze was-, reis- en telefoonkosten;
 • Dat volgens Mezzo een op de vijf mantelzorgers door het bieden van mantelzorg krap bij kas komt te zitten.

Overwegende dat:

 • Een enquête van Mezzo in 2016 heeft uitgewezen dat meer dan de helft van de mantelzorgers in financiële problemen belandt door de extra kosten die gemaakt moeten worden om mantelzorg te kunnen verlenen;
 • Het merendeel van de mantelzorgers (78%) kosten maakt om voor een ander te kunnen zorgen;
 • Bij bijna 1 op de 3 (29%) mantelzorgersdeze kosten oplopentot meer dan 100 euro per maand;
 • Bij 1/3 van de mantelzorgers de mantelzorgtaak invloed heeft op betaald werk en loopbaan;
 • Mantelzorgers die aangeven vaak geldtekort te hebben, hun kwaliteit van leven gemiddeld een 5,1 geven;
 • Rotterdam nu op de Rotterdampas € 25 reisgeld vergoedt maar dat dit slechts 2 procent van de reiskosten betreft die mantelzorgers gemiddeld maken;
 • Gezien de cijfers rond mantelzorgers het goud van de wethouder geen klatergoud blijkt te zijn.

Draagt het college op:

 • Te onderzoeken of de reiskosten die mantelzorgers met een inkomen tot 130 procent van het minimumloon maken geheel of gedeeltelijk gecompenseerd kunnen worden zodat mantelzorg niet tot schulden leidt.

 

 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: