Minder externe inhuur en minder uitkeringen

13 november 2018

 

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 8 en 13 november 2018 ter bespreking van de begroting 2019,

Constaterende dat:

 • De komende 4 jaren er 248 miljoen aan externe inhuur wordt besteed
 • Werk & Inkomen daarvan de derde in grootte is van alle taakvelden met 36 miljoen aan kosten voor externe inhuur
 • Het college het aantal Rotterdammers in de bijstand deze collegeperiode met 8.000 wil verminderen
 • Dit college meer maatwerk wil inzetten in de begeleiding van werkzoekenden
 • 58 procent van de mensen in de bijstand ouder is dan 45 jaar
 • 45plussers nog steeds last hebben van leeftijdsdiscriminatie op de arbeidsmarkt
 • De werkloosheid onder deze groep daardoor nauwelijks daalt

Overwegende dat:

 • De gemeente als werkgever het goede voorbeeld kan geven door mensen met een tijdelijk contract in vaste dienst te nemen
 • De gemeente als werkgever het goede voorbeeld kan geven door 45plussers in de bijstand als specifieke doelgroep ook zelf weer in dienst kan nemen
 • Door mensen in de bijstand aan te nemen bij Werk & Inkomen in een baan als bijvoorbeeld klantmanager te geven, men minder uitkeringen hoeft te verstrekken en minder geld behoeft uit geven aan externe inhuur
 • Op deze wijze, bij 90fte, de gemeente structureel rond de 5 miljoen per jaar kan besparen
 • 45plussers met een werkloosheidservaring aangevuld met relevante training of opleiding, het beste maatwerk kunnen geven

Draagt het college op:

 • In eerste instantie de mensen die in tijdelijke dienst zijn bij de gemeente in vaste dienst genomen worden
 • Vervolgens 45plussers in de Bijstand, die daar qua combinatie van werk- en/of ervaringsniveau voor geschikt zijn aan te nemen bij Werk & Inkomen. Dit voor de ondersteuning van mensen in de bijstand. Waar nodig uiteraard aangevuld met een training/opleiding

En gaat over tot de orde van de dag

 

 

Delen via: