Van jong tot oud, van arm tot rijk, collectieve samenwerking is goed!

12 maart 2020

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 12 maart 2020 ter bespreking van het ‘Actieplan coöperatieve woonvormen’;

Constaterende dat:

  • Het actieplan zich richt op het ondersteunen van coöperatieve woonvormen voor ouderen, gezinnen en middeninkomens
  • Coöperatieve woonvormen ook aantrekkelijk zijn voor juist ook jongeren en sociale inkomens

Overwegende dat:

  • De gemeente juist het maatschappelijk belang van alle vormen van coöperatie zou dienen te ondersteunen
  • Coöperatieve woonvormen zoals het woord al zegt zich niet committeert aan verschillende doelgroepen
  • In deze overspannen woningmarkt het voor alle doelgroepen van jong tot oud, van arm tot rijk, het juist een meerwaarde heeft om naar nieuwe collectieve leefvormen te gaan kijken

Draagt het college op:

  • Het actieplan open te stellen voor alle doelgroepen en alle vormen van coöperatie en deze niet te beperken tot ouderen, gezinnen en middeninkomens

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: