Scheefwonen

5 juli 2018

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 5 juli 2018 ter bespreking van het Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Nieuwe energie voor Rotterdam’,

Constaterende dat:

  • Deze coalitie het scheefwonen omarmd door de mensen met een middeninkomen toe te staan in een lager segment (€640-€711) te laten huren

Overwegende dat:

  • Er de afgelopen jaren ruim is geïnvesteerd in het voorkomen en tegengaan van scheefwonen door mensen met een middeninkomen te weren in het lagere woningsegment
  • Er de afgelopen jaren juist is geïnvesteerd in het voorkomen en tegengaan van scheefwonen om de druk op de sociale woningvoorraad te verminderen

Verzoekt het college als opmaat naar het collegeprogramma:

  • Het plan om mensen met een middeninkomen toe te staan in een lager segment (€640-€711) te laten huren, te schrappen

En gaat over tot de orde van de dag

 

 

Delen via: