Ga opnieuw onderhandelen over de sociale huurwoningen in ‘Blok S, Parkstad Zuid’

12 december 2019

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 12 december 2019, ter bespreking van het voorstel tot vaststelling van bestemmingsplan ‘Blok S, Parkstad Zuid’,

constaterende dat

  • Het bestemmingsplan ‘Blok S, Parkstad Zuid’ realisering van 137 woningen mogelijk maakt die op termijn aan de sociale voorraad zullen worden onttrokken, op basis van afspraken die met de ontwikkelaar zijn gemaakt in een samenwerkingsovereenkomst over de Tweebosbuurt;

overwegende dat

  • Rotterdam sociale huurwoningen keihard nodig heeft, zowel nu als in de toekomst;
  • De afspraken met de ontwikkelaar haaks staan op beleid dat ook de woningbehoeften van Rotterdammers met een smalle beurs voor ogen heeft;

verzoekt het college

  • Opnieuw te onderhandelen met de ontwikkelaar van de woningen in bestemmingsplan ‘Blok S, Parkstad Zuid’ met als doel deze woningen te behouden voor de sociale voorraad;

 

en gaat over tot de orde van de dag.

Delen via: