Decentralisatie van de politie

5 juli 2018

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 5 juli 2018 ter bespreking van het Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Nieuwe energie voor Rotterdam’,

Constaterende dat:

  • Deze coalitie veel wil investeren in de veiligheid van de directe leefomgeving van de rotterdammers middels stadsmariniers, extra agenten (500) en meer wijkagenten voor 90 procent in de eigen wijk

Overwegende dat:

  • Er net een niet zo’n goed geslaagde centralisatie van regionale politie naar landelijke politie heeft plaatsgevonden

Verzoekt het college als opmaat naar het collegeprogramma:

  • Om bij het Rijk te bepleiten voor een decentralisatie van de politie
  • Een plan van aanpak hiervoor te ontwikkelen

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

Delen via: