Bestrijd eenzaamheid elektronisch

14 juli 2020

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 14 en 16 juli 2020 ter bespreking van de ‘Eerste herziening begroting 2020’,

Constaterende dat:

 • De maatregelen die tijdens de coronacrisis zijn afgekondigd onevenredig veel effect hebben gehad op ouderen en mensen met onderliggend lijden;
 • Bezoek en fysiek contact werd afgeraden en vaak ook verboden;
 • Boodschappen voor de deur werden gezet zonder praatje of uitwisseling van gedachten en zorgen;
 • De primaire zorg minder of niet meer gegeven werd;
 • Volgens onderzoek van de ouderenorganisatie ANBO het gebruik van internet is toegenomen, beeldbellen een vlucht heeft genomen en 9 van de 10 ouderen dagelijks op het internet te vinden is;

Overwegende dat:

 • De eenzaamheid onder ouderen en andere kwetsbaren door de coronacrisis enorm is toegenomen;
 • Er voor de individueel op particulier initiatief na geen ondersteuning is geweest;
 • De angst bij de ouderen tijdens de coronacrisis heeft gezorgd voor verdere vereenzaming;
 • De elektronische weg van internet en beeldbellen veel leed heeft verzacht, maar dat zij die over onvoldoende middelen beschikken om een computer, tablet of smartphone en de benodigde abonnementen te kunnen betalen hierdoor niet de mogelijkheid hebben om hun eenzaamheid te voorkomen;

Draagt het college op:

 • Op korte termijn middelen beschikbaar te stellen om voor de financieel minderbedeelde groep oudere Rotterdammers die geen geld hebben om elektronisch, digitaal mee te kunnen blijven doen in tijden van lock downs en op deze wijze de mogelijkheden te verschaffen om toch deel te blijven nemen aan het maatschappelijk verkeer.
 • In het najaar terugkoppeling te geven aan de raad.

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: