Broze Bedoelingen: MOTIE 24 Structurele samenwerking tussen ouderen, vrijwilligers, organisaties en bedrijven bevorderen

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

Constaterende dat:

 

  • In de pijler ‘Ertoe doen’ het college wil dat ouderen hun talenten blijven benutten en versterken en deze inzetten voor de Rotterdamse samenleving. Het college gaat uit van wat ouderen wél kunnen in plaats van wat niet lukt. Eenzame ouderen worden beter bereikt en ouderen zijn meer betrokken bij wat er in de buurt gebeurt;
  • Het college via drie actielijnen (‘talenten versterken en benutten’, ‘sterk in kwetsbaarheid: waardig oud worden en zijn’, ‘meedoen in de wijk: versterken van betrokken buurten’) haar ambitie wil realiseren;
  • Het college in de actielijn ‘talenten versterken en benutten’ wil bereiken dat meer ouderen hun talenten ontdekken en versterken en deze inzetten voor de Rotterdamse samenleving;
  • Met de maatregel ‘Structurele samenwerking tussen ouderen, vrijwilligers, organisaties en bedrijven bevorderen’ wil het college communities van vrijwilligers stimuleren om kennis en ideeën te delen en deel te nemen aan evenementen.

 

Overwegende dat:

 

  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het college te gemakkelijk denkt over het betrekken van ouderen bij evenementen en zich onvoldoende realiseert dat dit goed moet worden voorbereid;
  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat door de gesignaleerde uitvoeringsproblemen te verwachten is dat deze maatregel maar in beperkte mate kan leiden tot inzet van ouderen bij evenementen;
  • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat slechts een beperkte groep ouderen bereikt wordt, de ouderen met een klein inkomen en/of een migratie achtergrond worden niet of maar beperkt bereikt;

 

Draagt het college op:

 

  • Te stoppen met deze maatregel;
  • Te onderzoeken wat ouderen zelf graag zouden willen, daarbij rekening houdend met de grote verscheidenheid binnen de groep ouderen.

 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: