Broze Bedoelingen: MOTIE 8 Senior Games + activiteiten met Excelsior 4All in Crooswijk

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

Constaterende dat:

 

 • In de pijler ‘Vitaal’ het college wil inzetten op het vroegtijdig werken aan de gezondheid van ouderen omdat over het algemeen ouderen dan langer vitaal en actief betrokken blijven bij de samenleving;
 • Het college via vier actielijnen (‘Betere informatie en advies over gezondheid en vitaliteit’, ‘Aansprekend en laagdrempelig beweegaanbod’, ‘Gezonde voeding en valpreventie’, ‘E-health’) Rotterdamse ouderen wil activeren om een gezonde leefstijl te omarmen;
 • Het college in de actielijn ‘Aansprekend en laagdrempelig beweegaanbod’ wil bewerkstelligen dat ouderen in de wijk of buurt gebruik kunnen maken van een laagdrempelig aanbod aan beweegactiviteiten, op een aantrekkelijke en goed bereikbare plek;
 • Het college in de actielijn ‘Aansprekend en laagdrempelig beweegaanbod’ als derde maatregel inzet op de Senior Games van de zorgorganisatie Laurens te stimuleren en beweegactiviteiten in Crooswijk met Excelsior 4All te verkennen.

 

Overwegende dat:

 

 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de Senior Games van de zorginstelling Laurens gaat om het bereiken van ouderen binnen en buiten de zorginstelling en dat het ook gaat om activiteiten voor fitte ouderen als om ouderen met beperkingen en dat daarmee het denkbaar is dat de activiteiten aansluiten bij de behoeften van een brede groep ouderen;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het onzeker is of de plannen van het college om in samenwerking met Excelsior 4All in Crooswijk beweegactiviteiten te organiseren doorgaan en dat daarmee dus de ouderen niet meer zullen worden bereikt;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de gemeente wil inzetten op dat de Senior Games structurele activiteiten worden maar dat de financiering ervan niet structureel wordt en op basis van eigen bijdrage van deelnemers moet gaan plaatsvinden. Dit maakt onzeker of de Senior Games een blijvende activiteit zal zijn en ook wel een breed bereik onder ouderen gaat krijgen.

 

Draagt het college op:

 

 • Verder te investeren in Senior Games als structurele activiteit en dat niet door op basis van eenmalige subsidies voor projecten te doen maar structureel en daarbij ook te gaan onderzoeken hoe de ouderen met een migrantenachtergrond wel te gaan bereiken om mee te gaan doen;
 • De raad te informeren over de voortgang en resultaten van deze en andere maatregelen waarover de raad tot nu toe nog niet geïnformeerd is;
 • Het inzicht en behoeften vanuit het perspectief van de leefwereld van ouderen te vergroten door:
  • Per gebied te onderzoeken wat de behoeften zijn van de ouderen die er wonen. Betrek bij dit onderzoek nadrukkelijk de ouderen die er zelf wonen.
  • In het behoeftenonderzoek ook moeilijker bereikbare groepen te betrekken, zoals ouderen met een migratieachtergrond, zodat meer inzicht kan worden bereikt in hun behoeften op het gebied van wonen, woonomgeving, welzijn en zorg en dienstverlening.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: