Een sneltest voor aanvang

28 januari 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 28 januari 2021 ter bespreking van Voortgangsrapportage Rotterdam Ouder en Wijzer;

Constaterende dat:

  • De corona maatregelen grote impact hebben op het leven van ouderen in Rotterdam;
  • Het gevolg is dat de eenzaamheid onder ouderen is toegenomen;
  • Ouderen zich niet veilig voelen voor de onzichtbare vijand;
  • Dat 90% van het aantal dodelijke slachtoffers van Covid-19, zeventig jaar of ouder is;
  • Dat veel activiteiten vanwege de corona maatregelen geen doorgang kunnen vinden.

Overwegende dat:

  • Ouderen om zichzelf te beschermen kiezen voor thuisblijven en zo min mogelijk bezoek;
  • Activiteiten voor ouderen van belang zijn om hen niet (verder) te laten vereenzamen;
  • Een sneltest een eenvoudig middel is om te bepalen of een persoon het Covid-19 virus bij zich draagt.

Draagt het college op:

  • De mogelijkheid te scheppen om ouderen die van een activiteit gebruik willen maken te testen met een sneltest voordat de activiteit aanvangt.

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: