Opvang verwarde personen is cruciaal

7 november 2019

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 7 en 12 november 2019 ter bespreking van de begroting 2020;

Constaterende dat:

  • Het aantal incidenten rond verwarde personen is de afgelopen 8 jaar verdubbeld, alleen al in de Rotterdamse regio is er een toename van zo’n 55%
  • De politie frequent moet optreden omdat ‘kwetsbare mensen die de grip op hun leven dreigen te verliezen’ schreeuwen om hulp
  • De incidenten met verwarde mensen steeds vaker heftigere vormen aannemen
  • Als je een been breekt, deze direct in het ziekenhuis gezet wordt maar als je in de war bent er steeds minder vaak directe hulp mogelijk is

Overwegende dat:

  • De complexere samenleving en bezuinigingen spelen bij het aantal incidenten en onveilige situaties op straat vaak een grote rol
  • Er flink bezuinigd wordt op de zorg; Sinds 2012 zijn er veel minder bedden beschikbaar in psychiatrische instellingen waardoor mensen die hulp nodig hebben anoniem in de wijken wonen
  • In de begroting 2020 de financiën voor de opvang van verwarde personen van €279.000 teruggaat naar €188.000

Draagt het college op:

  • De financiële middelen voor ‘Opvang verwarde personen’ in de begroting 2020 substantieel te verhogen

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: