Algemene Rotterdamse OuderdomsWet (AORW)

5 juli 2018

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 5 juli 2018 ter bespreking van het Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Nieuwe energie voor Rotterdam’,

Constaterende dat:

  • Deze coalitie het Rijk om toestemming wil vragen om Rotterdamse bijstandsgerechtigden van 65 jaar en ouder vrijstelling te mogen geven van de sollicitatieplicht

Overwegende dat:

  • Dat uit onderzoek blijkt dat de meeste armoede voorkomt bij 60plussers in de bijstand in de jaren vlak voor hun AOW
  • De kans op nog aan het werk te komen voor de groep van 65 jaar en ouder volledig nihil is

Verzoekt het college als opmaat naar het collegeprogramma:

  • Om de bijstand voor deze groep ouderen van 65 jaar en ouder een AOW voor Rotterdammers (De AORW) te maken
  • Het inkomen daarmee iets omhoog te brengen
  • De regels van de AOW bij deze ingreep te laten gelden
  • Om een aanzuigende werking vanuit andere steden te voorkomen de randvoorwaarde te stellen dat mensen minimaal 3 jaar in Rotterdam dienen te wonen en reeds 3 jaar bijstand dienen te hebben

En gaat over tot de orde van de dag

 

Delen via: