Wat als eneco niet lukt

5 juli 2018

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 5 juli 2018 ter bespreking van het Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Nieuwe energie voor Rotterdam’,

Constaterende dat:

  • Er een investeringsfonds komt voor het nemen van innovatieve en energiebesparende maatregelen voor overheid, bedrijven en particulieren
  • Het Investeringsfonds financieel gevuld kan worden met de verkoopopbrengsten van Eneco

Overwegende dat:

  • De coalitie een slag om de arm houdt en bij eventueel aanhouden of niet verkopen van Eneco op zoek gaat naar andere financieringsmogelijkheden
  • Dat de coalitie € 150 miljoen aan financiële middelen vrij wil maken gedurende deze collegeperiode

Verzoekt het college als opmaat naar het collegeprogramma:

  • Om aan te geven welke financieringsbronnen het college gaat aanboren als de verkoop van Eneco uitgesteld gaat worden of zelfs misschien wel niet doorgaat

En gaat over tot de orde van de dag

 

Delen via: