Een pauzeknop invoeren voor mensen met schulden

12 november 2020

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 10 en 12 november 2020 ter bespreking van de begroting 2021,

Constaterende dat:

 • Mensen die leven onder de armoedegrens bijna allemaal schulden op bouwen; een logische zaak gezien het feit dat de minimale levensstandaard meer kost dan dat er geld binnenkomt;
 • De schulden van mensen enorm oplopen omdat op de schulden door schuldeisers vaak stevige boetes (op boetes) geheven worden en daarmee relatief lage schuldbedragen gigantisch oplopen tot immens hoge bedragen;
 • Mensen in de bijstand minimale bedragen kunnen aflossen en dit vaak veel minder is dan de bedragen van de oplopende boetes;
 • De overheid zelf een van de grootste schuldeisers is van schulden van mensen die leven in armoede.

Overwegende dat:

 • Schulden tot veel stress leiden;
 • Mensen met schulden vaker hun baan verliezen;
 • Schulden vaak relatiestress naar partner en kinderen veroorzaken;
 • Het gemiddeld vijf jaar duurt voordat iemand met problematische schulden zich meldt;
 • Door de coronacrisis schulden van mensen die onder de armoedegrens leven extra hard gaan oplopen;
 • Het Amsterdamse voorbeeld1 om een ‘pauzeknop’ op het beboeten, het innen van schulden in te voeren bij mensen met schulden recht doet als ondersteunende maatregel in deze coronatijd;
 • Het stoppen met het sturen van incasso’s of aanmaningen totdat een uitweg is gevonden voorkomt dat er een verergering van de schuldenproblematiek van mensen ontstaat.

Draagt het college op:

 • Een collectieve regeling af te sluiten met de belangrijkste schuldeisers – denk aan woningcorporaties, energiebedrijven, verzekeraars en dergelijke – om de schulden direct te bevriezen als een Rotterdamse inwoner zich meldt voor hulp bij schulden
 • Voor de Rotterdamse inwoner met betalingsproblemen een regeling van afbetalen te organiseren via de Kredietbank

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

1 https://www.parool.nl/amsterdam/gemeente-voert-pauzeknop-in-voor-amsterdammers-met-schulden~b2e7a6f3/
Delen via: