Laat de eenzamen niet in de steek

13 november 2018

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 8 en 13 november 2018 ter bespreking van de begroting 2019,

Constaterende dat:

  • Het coalitieakkoord de eenzaamheid onder 75-plussers wil bestrijden
  • De begroting niet over andere leeftijden spreekt waarin de eenzaamheid wordt bestreden
  • Uit meerdere onderzoeken blijkt dat eenzaamheid van alle leeftijden is
  • Het Nationaal Ouderenfonds spreekt over een miljoen mensen in Nederland die eenzaam zijn, waarvan 200.000 extreem eenzaam (minder dan eenmaal per maand bezoek)
  • Als je op jonge leeftijd eenzaam bent, dit voor de rest van het leven zijn sporen achter laat
  • Het college geen uitgewerkt plan heeft om deze eenzaamheid te bestrijden
  • Het college de ambitie heeft om de eenzaamheid onder 75-plusssers slechts minder dan 3 procent te verminderen.

Overwegende dat:

  • Het college blijkbaar niet in staat is om een plan van aanpak ter bestrijding van eenzaamheid voor alle leeftijden op te stellen
  • Het college geen budget vrij gemaakt heeft om de eenzaamheid op jongere leeftijd te bestrijden

Draagt het college op:

  • De bestrijding van eenzaamheid niet te beperken tot huisbezoekjes aan 75-plussers, maar een breder actieplan ter bestrijding van eenzaamheid te maken voor alle leeftijden

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

 

Delen via: