Nieuw vestigingsbeleid

5 juli 2018

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 5 juli 2018 ter bespreking van het Coalitieakkoord 2018-2022 ‘Nieuwe energie voor Rotterdam’,

Constaterende dat:

  • Deze coalitie wil een vitaal en gevarieerd winkelaanbod stimuleren
  • Deze coalitie samen met ondernemers in een straat of gebied, wil werken aan een lokale aanpak met minder regels en meer ruimte voor ondernemerschap
  • Deze coalitiemogelijkheden wil onderzoeken om de gemeentelijke bestemmingsplannen in te zetten voor een gevarieerd winkelaanbod (branchering)

Overwegende dat:

  • Deze coalitie op twee gedachten hinkt; enerzijds minder regels en anderzijds meer gestuurde branchering

Verzoekt het college als opmaat naar het collegeprogramma:

  • Om een duidelijke keuze te maken
  • Daarbij als gemeente een eigen rol te pakken om in te zetten op een echt vitaal en gevarieerd winkelaanbod per winkelgebied, wat ook kansen biedt voor een ‘goede boterham’ voor individuele ondernemers
  • Om dit bereiken een helder vestigingsbeleid op te stellen

En gaat over tot de orde van de dag

 

 

Delen via: