Uitgelekte BOK-bijlagen openbaar maken

11 november 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 11 november 2021 ter bespreking van agendapunt ‘Voortgangsrapportage Woonvisie’;

 

Constaterende dat: 

  • De vier grote woningcorporaties, Woonstad Rotterdam, Havensteder, Woonbron en Vestia, met de gemeente zijn overeengekomen om hun sociale woningvoorraad in 19 Rotterdamse wijken drastisch te verminderen;
  • De mate van deze vermindering staat vermeld in de in Dagblad010 gepubliceerde bijlagen van de Bestuurlijke Overeenkomst Wijken in Balans 2019-2030;
  • Wethouder Kurvers het aan de gemeenteraad aanbieden van deze bijlagen heeft uitgesteld tot eind januari 2022.

Overwegende dat:

  • Het getuigt van ongepaste betutteling om de bijlagen, die niet alleen op Dagblad010, maar ook op de website rechtopdestad.nl zijn te downloaden, aan de gemeenteraad te onthouden.

 

Verzoekt het college:

  • De bijlagen bij Bestuurlijke Overeenkomst Wijken in Balans 2019-2030 openbaar te maken.

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: