Let’s Dance

20 december 2018

De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 20 december, ter bespreking van het evenementenbeleid.

Constaterende dat:

  • Er op dit moment, zoals beschreven in de ‘Nota evenementenvergunningen 2018’, specifieke voorwaarden verbonden zijn aan dancefeesten in de buitenruimte.

Overwegende dat:

  • Bit negatieve stigma rondom dance zowel onterecht als ouderwets is; . Evenementen beoordeelt zouden moeten worden op daadwerkelijke aantoonbare veiligheidsrisico’s;
  • Een muziekgenre niet leidend zou moeten zijn in de risicoclassificatie van evenementen, en dit zelfs als generaliserend gezien kan worden;
  • Een algemene tekst, die alle evenementen in de buitenruimte betreft, zou moeten volstaan.

Verzoekt het college:

  • In de nieuwe nota evenementenvergunningen geen aparte voorwaarden te benoemen voor dancefeesten in de buitenruimte, maar deze categorie te behandelen als ieder ander genre.

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: