Ambassadeur ouderenwerkloosheid

8 juli 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 6 en 8 juli 2021 ter bespreking van de voorjaarsnota 2021;

Constaterende dat:

 • Met het vergrijzen van de bevolking ook de beroepsbevolking vergrijst;
 • Meer dan 200.000 mensen boven de vijftigplus langdurig werkloos zijn;
 • Het oudere werkloze mensen twee keer zo lang duurt voor ze weer aan het werk komen;
 • Er onterechte vooroordelen bij veel werkgevers leven over dat deze groep potentiële werknemers te duur, te veel ziek, te veeleisend zijn;
 • Er allerlei speciale regelingen en subsidies zijn voor werkgevers die oudere werknemers in dienst nemen.

Overwegende dat: 

 • Professionals boven de 40 à 50 jaar vaak goedkoper zijn dan jongere werknemers;
 • Vijftigplussers over veel kennis en kunde beschikken;
 • Vijftigplus werknemers zeer loyaal aan hun werkgever zijn;
 • Vijftigplus professionals minder vaak van baan wisselen;
 • Uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt dat vijftigplussers even goed, of zelfs beter, presteren als jongeren.

Draagt het college op:

 • Een ambassadeur ouderenwerkloosheid in te zetten om de arbeidsparticipatie en arbeidsmarktpositie van vijftigplussers te verbeteren
 • In het ambassadeurschap de volgende activiteiten te laten ontplooien:
 • Initiëren van norm- en cultuurverandering onder werkgevers, HR-medewerkers ed.,
 • Scholingsinspanningen van vijftigplussers initiëren bij bedrijven en organisaties,
 • Inzetten op proefplaatsingen van oudere werkzoekenden,
 • Opzetten van snuffelstages voor oudere werkzoekenden,
 • Oudere werklozen met behoud van uitkering tijdelijk in banen plaatsen,
 • Hart onder de riem, luisterend oor en helpende hand gesprekken met langdurige vijftigplus werklozen,
 • Eigen gemeentelijke organisatie openstellen ten behoeve van oudere werknemers,
 • Campagne gericht op een cultuurverandering in bedrijven en een verbeterde beeldvorming over werkzoekende en werkende vijftigplussers opzetten,
 • Campagne op werkzoekende vijftigplusser vergroten.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

 

 

Delen via: