Broze Bedoelingen: MOTIE 2 Ouderenambassadeurs

30 september 2021

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 30 september 2021 ter bespreking van het agendapunt het rapport van de Rekenkamer Rotterdam ‘Broze bedoelingen: ex ante onderzoek naar effecten ouderenbeleid’, alsmede het voorstel van het presidium met betrekking tot de conclusies en aanbevelingen uit dit rapport,

Constaterende dat:

 • In de pijler ‘Vitaal’ het college wil inzetten op het vroegtijdig werken aan de gezondheid van ouderen omdat over het algemeen ouderen dan langer vitaal en actief betrokken blijven bij de samenleving;
 • Het college via vier actielijnen (‘Betere informatie en advies over gezondheid en vitaliteit’, ‘Aansprekend en laagdrempelig beweegaanbod’, ‘Gezonde voeding en valpreventie’, ‘E-health’) Rotterdamse ouderen wil activeren om een gezonde leefstijl te omarmen;
 • Het college in de actielijn ‘Betere informatie en advies over gezondheid en vitaliteit’ ouderen wil activeren tot een gezonde leefstijl door ouderen beter te informeren en adviseren over (het belang van) gezondheid en vitaliteit;
 • Het college in de actielijn ‘Betere informatie en advies over gezondheid en vitaliteit’ als tweede maatregel inzet op ouderenambassadeurs, ouderen die als vrijwilliger informatie en advies geven aan andere ouderen, bijvoorbeeld over E-health toepassingen en valpreventie.

Overwegende dat: 

 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat het potentiele bereik van Ouderenambassadeurs (reikwijdte van de inzet van ouderenambassadeurs) vrijwel nihil is omdat de gemeente deze tot nu toe nauwelijks heeft ingezet op twee uitzonderingen na en dat zijn twee comfortwoningen van welzijnsorganisatie WMO-radar, één in Overschie en één in Prins Alexander;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de inzet van ouderenambassadeurs geen prioriteit heeft en ook niet voornemens is ouderenambassadeurs in te gaan zetten;
 • De rekenkamer in haar rapport ‘Broze Bedoelingen’ constateert dat de maatregel inzetten op ouderenambassadeurs geen verdere uitvoering zal gaan krijgen.

Draagt het college op:

 • Niet verder te investeren in Ouderenambassadeurs;
 • Een vaste contactpersoon in te richten waar ouderen direct en zonder doorverwijzing terecht kunnen;
 • Deze contactpersoon de mogelijkheid te geven direct zorg en hulp te organiseren;
 • Een vaste contactpersoon die goed telefonisch bereikbaar is, een hulpverlenende of vergelijkbare opleiding heeft, affiniteit heeft met ouderen en die de tijd neemt voor hun vragen;
 • Deze taak in elke wijk (eventueel bij medewerkers in een al bestaande functie, zoals de Vraagwijzermedewerker, ouderenwerker in het wijkteam of professional van een welzijnsorganisatie) te gaan beleggen.

 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag

Delen via: