MOTIE: 1.80m = 180m

2 februari 2023

De gemeenteraad van Rotterdam in vergadering bijeen op 02 februari 2023 ter bespreking van het uitvoeringsplan Horeca;

 

Constaterende dat: 

  • In het Uitvoeringsplan Horeca van de gemeente Rotterdam over de Regeling tijdelijke terrasuitbreiding staat dat het jaar 2023 gebruikt wordt om te beoordelen waar terrasuitbreiding na 2023 structureel mogelijk en wenselijk is;
  • De druk op de openbare ruimte in de stad groot is en dat daarom een open terrascultuur en vrije ruimte voor alle gebruikers (rolstoelgebruikers, wandelaars, ouders met kinderwagens ed) geborgd dient te worden;
  • Terrasmeubilair en –objecten moeten binnen de afmetingen van het terras blijven;
  • In deze nota staat dat belangrijk blijft een goede doorgang bij terrassen te behouden en dat deze doorgang minimaal 1.80m moet zijn. Deze doorgang moet altijd vrij zijn van uitstallingsborden, plantenbakken en andere obstakels”.

 

Overwegende dat:

  • Personen met een fysieke beperking en personen met een visuele beperking; personen met kinderwagens, boodschappenkarren zich door de uitbreiding van terrassen zeer slecht door de stad kunnen bewegen;
  • Terrasuitbreidingen langs doorgaande wegen met name bijdragen aan de ontoegankelijkheid van de stad voor deze doelgroepen
  • Aangekondigde schouw bij de terrassen door de wethouder niet in de winter maar in de zomer behoort plaats te vinden;
  • Het extra uur open in de horeca niet voor terrassen geldt maar er niemand is om dit te controleren.

 

Draagt het college op:

  • Het ‘Besluit tijdelijke terrasuitbreiding” op te schorten totdat er duidelijkheid is over toezicht;
  • Een nieuw besluit te nemen met daarin maatwerkwerklocaties voor terrasuitbreiding waardoor de doorgang 1.80 is en blijft.

 

En gaat over tot de orde van de dag

 

 

 

Delen via: